Datamodell i Altinn Studio

Slik importerer eller viser du datamodellen i Altinn Studio.

På denne siden:

Datamodelleringsfunksjonalitet utvikles nå i Altinn Studio. Funksjonalitet vil være begrenset, men vil bygges på fortløpende.

Når man kommer til den nye siden for datamodellering vises en dialog med informasjon om den nye siden. Om man ikke ønsker å se denne hver gang man går inn på siden kan man velge Ikke vis igjen. Da vil dialogen skjules så lenge man bruker samme PC og nettleser.

Info om ny side

Info om ny side

Laste opp / vise datamodell

Datamodellen definerer hvilke data som kan sendes inn via en app, og hvilket format det skal sendes på. Per nå må datamodellen være definert som en XSD i et eksternt verktøy - gjerne Seres Domeneklient.

Det må lastes opp en datamodell for hver app.

 1. Åpne appen fra dashboardet
 2. Velg fanen Datamodell
 3. Klikk på Last opp datamodell og velg XSD-en i filvelgeren
 4. Klikk Last opp

Datamodellen blir da parset, og alle nødvendige filer generert og lagret i app-repositoryet. Tre-visning av datamodellen kan åpnes for å se en visuell representasjon av datamodellen.

Last opp / vis datamodell

Last opp / vis datamodell

Last opp / vis datamodell

Last opp / vis datamodell

Lage ny datamodell

Det er mulig å opprette en ny datamodell fra bunnen av:

 1. Klikk på Lag ny datamodell.
 2. Skriv inn navnet på datamodellen i feltet.
 3. Klikk på Opprett modell.

Datamodellen opprettes med et eksempelfelt som er kalt e1.

Lag ny modell Vis ny modell

Redigere datamodell

Funksjonalitet for å redigere datamodell er under utvikling. Denne funksjonaliteten vil være begrenset, men bygges på fortløpende.

For å redigere en datamodell må modellen være valgt i nedtrekkslisten. I tillegg må man velge Rediger øverst til høyre i modellverktøyet - da vil et panel for å redigere modellen vises på høyre side av verktøyet.

OBS! Husk på å trykke på Lagre når du har gjort endringer, da det p.t. ikke er autolagring for datamodelleringsverktøyet.

Redigere navn på felt

 1. Klikk på feltet, og se at navnet på feltet vises i høyre-panelet.
 2. Endre navn til ønsket verdi.
 3. Navnet oppdateres.

Legge til nytt felt

 1. Hold musepekeren over noden du ønsker å legge til et felt på.
 2. Klikk på de tre prikkene til høyre for noden.
 3. Velg Legg til felt fra menyen.
 4. Feltet blir lagt til.

Slette et felt

 1. Hold musepekeren over noden du ønsker å slette.
 2. Klikk på de tre prikkene til høyre for noden.
 3. Velg Slett felt fra menyen.
 4. Feltet blir slettet.