Kalkuleringer

Hvordan legge til kalkuleringer?

På denne siden:

Kalkulering er fra 4.7.0 erstattet av dataprosessering. Se her

Kalkulering

Kalkuleringer kjøres på serveren, og er basert på input fra sluttbruker/skjemadata. Kalkuleringer trenger ikke å være rent matematiske, det kan også være å overføre verdier mellom felter, resultater av API-kall, osv.

Kalkuleringer kodes i C#, i filen CalculationHandler.cs. Denne filen kan redigeres enklest ved å laste ned kildekoden til app’en og redigere på egen maskin, f.eks. i Visual Studio Code. Datamodellen med skjemadata er tilgjengelig og kan redigeres/oppdateres etter ønske/behov.

Kalkuleringer kjøres hver gang data lagres. Med auto-lagring på (dette er standard) vil kalkulering kjøres hver gang en bruker har gjort en endring.

VIKTIG: Når en kalkulering er kjørt som har oppdatert dataene på server, må front-end få beskjed om dette, sånn at de oppdaterte dataene kan lastes inn. For å gjøre dette, må `Calculate`-metoden returnere `true` om det er noen av dataene som har blitt oppdatert. Hvis dette ikke gjøres, vil de oppdaterte dataen ikke være synlig for sluttbruker før de ev. laster inn siden på nytt.

Eksempel på kode som erstatter en gitt verdi (12345678) med en annen verdi (22222222) i et gitt felt vises under:

public bool Calculate(object data)
{
  if (data.GetType() == typeof(Skjema))
  {
    // Cast the data object to model type to access all fields
    Skjema model = (Skjema)data;

    // Get the existing value of a specified field, if it exists
    string tlf = 
      model?
      .OpplysningerOmArbeidstakerengrp8819?
      .OpplysningerOmArbeidstakerengrp8855?
      .OppgavegiverTelefonnummerdatadef27335?.value;

    // Check if the value exists and is equal to "12345678"
    if (tlf != null && tlf == "12345678")
    {
      // Replace the value in the field with a new value, "22222222"
      model
       .OpplysningerOmArbeidstakerengrp8819
       .OpplysningerOmArbeidstakerengrp8855
       .OppgavegiverTelefonnummerdatadef27335.value = "22222222";

      // Return true to trigger a re-loading of data 
      return true;
    }
  }

  // Return false if no changes have been made
  return false;
}