Sist endret: 13. jun. 2024

Dynamiske uttrykk

Oversikt over dynamiske uttrykk definert i JSON

På denne siden:

⚠️ Dynamikk er et område under aktiv utvikling. Denne funksjonaliteten er for øyeblikket tilgjengelig som en betaversjon i Altinn Studio og tilbyr begrensede konfigurasjonsalternativer. Grensesnittet tillater bare å bygge uttrykk med ett nivå av nøsting, noe som betyr at et ubegrenset antall ikke-nøstede uttrykk kan kombineres ved å bruke enten ELLER eller OG-operatoren. Imidlertid tillater verktøyet å redigere mer kompliserte uttrykk ved å skrive fritt. For øyeblikket er verktøyet også begrenset til å koble uttrykk til boolske komponentfelt. Les Uttrykk i Altinn Studio om hvordan uttrykk lages i Altinn Studio.

Introduksjon

Dynamikk via uttrykk gjør det mulig å definere enkel dynamisk oppførsel i en Altinn 3 app, som for eksempel ved å definere om et skjemafelt skal vises eller skjules, om feltet skal være påkrevd eller skrivebeskyttet.

Uttrykkene er tilgjengelige i alle Altinn 3-apper som bruker frontend-versjon 3.54.0 eller nyere. Bruker man denne versjonen (eller siste hovedversjon) har man mulighet til å benytte dynamiske uttrykk til flere bruksområder.

Fra versjon 7.2.0 av nuget-pakkene er også uttrykkene støttet i backend. Det gjør at serveren vil kunne evaluere uttrykkene og fjerne data ved innsending som potensielt er lagret i datamodellen og er knyttet til felter/komponenter som i ettertid er skjult. Merk at dette bare gjelder data i datamodellen som er knyttet til skjulte komponenter - data i datamodellen som ikke er knyttet til komponenter (og dermed implisitt skjult for brukeren) vil ikke fjernes automatisk.

Det gjør det også mulig å unnlate å sende inn data som ellers er tilknyttet påkrevde felter - dersom disse påkrevde feltene er skjult i skjemaet ved hjelp av dynamiske uttrykk. Dette gjelder også ved innsending direkte fra API.

NB: Automatisk fjerning av skjult data må foreløpig aktiveres manuelt (opt-in) ved at man legger til følgende linje i App/appsettings.json etter at man har oppgradert nuget-pakkene til 7.2.0 eller nyere:

   "AppSettings": {
    "OpenIdWellKnownEndpoint": "http://localhost:5101/authentication/api/v1/openid/",
    "RuntimeCookieName": "AltinnStudioRuntime",
    "RegisterEventsWithEventsComponent": false,
    "RemoveHiddenData": true
   },
  
   "AppSettings": {
    "OpenIdWellKnownEndpoint": "http://localhost:5101/authentication/api/v1/openid/",
    "RuntimeCookieName": "AltinnStudioRuntime",
    "RegisterEventsWithEventsComponent": false,
    "RemoveHiddenDataPreview": true
   },
  

  Oppbygging og syntaks

  Uttrykkene er bygget opp som et slags mini-programmeringsspråk, hvor alt er definert i JSON. Selve uttrykkene er alltid en liste (array) med verdier, hvor den første verdien i hver liste alltid er et funksjonsnavn. Resten av verdiene sendes som inndata/argumenter til funksjonen.

  ["equals", "foo", "bar"]
  

  I eksempelet over blir strengene “foo” og “bar” sammenlignet. De er ulike, så resultatet av dette uttrykket blir en boolsk verdi; false.

  Denne funksjonen, equals, forventer å få inn to strenger som inndata/argumenter. Det er også mulig å gi den andre uttrykk. Gjør man dette vil uttrykket bli tolket slik at de innerste funksjonene blir kjørt først, og de ytterste kjørt sist.

  ["equals", ["component", "firstName"], "John"]
  

  I dette eksempelet blir det innerste uttrykket/funksjonskallet ["component", "firstName"] kjørt først. Om verdien til komponenten “firstName” er lik strengen “John”, gir funksjonen resultatet den boolske verdien “true”.

  Dersom man da bruker dette uttrykket for hidden-egenskapen til en komponent, vil komponenten bli skjult dersom man skriver inn “John” i “firstName”-komponenten et annet sted i applikasjonen:

  {
   "id": "lastName",
   "type": "Input",
   ...
   "hidden": ["equals", ["component", "firstName"], "John"]
  }
  

  Det er ingen begrensninger rundt hvor store/dype uttrykkene kan være. Som en øvelse, se om du klarer å lese hva dette uttrykket gjør, og hvilke mulige verdier det kan returnere:

  [
   "if",
   ["greaterThanEq", ["component", "age"], 16],
   [
    "if",
    ["lessThan", ["component", "age"], 62],
    "Please consider applying for our open position!",
    "else",
    ["concat", "At ", ["component", "age"], ", you are eligible for retirement"]
   ],
   "else",
   ["concat", "At ", ["component", "age"], ", you should stay in (pre)school"]
  ]
  

  Uttrykket sjekker verdien til en tenkt komponent med ID “alder”. Dersom personen er 16 år eller mer, for eksempel 45 år gammel, returneres teksten:

  Please consider applying for our open position!

  For en person som er 62 år returneres teksten:

  At 62, your are eligible for retirement

  Og for en person som er 15 år (eller yngre, som f.eks. en 4-åring), returneres teksten:

  At 4, you should stay in (pre)school

  Bruksområder

  Dynamiske uttrykk er foreløpig tilgjengelig for bruk i disse egenskapene, som definert i layout-filer.

  KomponenterEgenskapForventet verdiFrontendBackend
  Sider/layoutshiddenBoolsk
  AllehiddenBoolsk
  SkjemakomponenterrequiredBoolsk
  SkjemakomponenterreadOnlyBoolsk
  Repeterende grupperhiddenRowBoolsk
  Repeterende grupperedit.addButtonBoolsk
  Repeterende grupperedit.saveButtonBoolsk
  Repeterende grupperedit.deleteButtonBoolsk
  Repeterende grupperedit.alertOnDeleteBoolsk
  Repeterende grupperedit.saveAndNextButtonBoolsk
  Radioknapper, Avkrysningsbokser, Nedtrekkslistesource.labelStreng
  Radioknapper, Avkrysningsbokser, Nedtrekkslistesource.descriptionStreng
  Radioknapper, Avkrysningsbokser, Nedtrekkslistesource.helpTextStreng
  AlletextResourceBindings.[*] *Streng

  * = Hvilke verdier man kan overstyre med textResourceBindings varierer fra komponent til komponent, men vil fungere på alle steder der det brukes. TextResourceBindings for repeterende grupper finner du mer informasjon om her

  Her endrer vi teksten til redigeringsknappen i en repeterende gruppe basert på om IsPrefill er satt til true i en gitt adresse i datamodellen. Dersom IsPrefill er true for en adresse, vil raden som viser frem den adressen ha en redigerings-knapp med teksten "View". Hvis IsPrefill er false blir teksten på knappen til den spesifikke raden "Edit".

  Det er verdt å merke seg at dersom et oppslag på IsPrefill gir resultatet null(ikke funnet) så konverteres resultatet til false når det blir brukt i en if. Les mer detaljert om dette i seksjonene if og datatyper

  {
   "id": "repeatingAddressGroup",
   "type": "Group",
   "children": ["field-id-one", "field-id-two"],
   "dataModelBindings": {
    "group": "Citizen.FormerAdresses"
   },
   "maxCount": 10,
   "textResourceBindings": {
    "edit_button_open": [
     "if",
     ["dataModel", "Citizen.FormerAdresses.IsPrefill"],
     "View",
     "else",
     "Edit"
    ]
   }
  }
  

  Testing, feilsøking og utvikling av uttrykk

  Når man skal skrive et uttrykk er det greit å vite noenlunde hva resultatet kommer til å bli, og om uttrykket er gyldig. Ugyldige uttrykk gir en advarsel i JavaScript-konsollet i nettleseren når siden lastes, så det kan være lurt å ha dette konsollet åpent når man utvikler en applikasjon og tester uttrykkene lokalt.

  Det er også mulig å teste ut kjøring av et uttrykk rett i utviklerverktøyene. Det gjøres ved å trykke Ctrl + Shift + K (eller Cmd + Shift + K på Mac) og navigere til fanen for uttrykk. Uttrykk vil kunne oppføre seg annerledes alt etter hvilken komponent de evalueres i nærheten av. Derfor kan man også velge en komponent som skal brukes som kontekst når uttrykket evalueres i utviklerverktøyene.

  NB: Her beskrives noen implementasjonsdetaljer i app-frontend-react, og er kun relevant når du skal prøve et uttrykk i utviklerverktøyene som er avhengig av en kjent posisjon i en repeterende gruppe. Dette kan endres i fremtiden, og slike endringer vil ikke påvirke uttrykk som man har definert i en applikasjon. Der hentes konteksten ut fra hvor uttrykket er definert i layout-filen.

  Se for deg en repeterende gruppe for personer med to felt; navn og alder. Gitt dette uttrykket:

  ["component", "alder"]

  Hva vil alderen være? Det vil kunne variere etter hvilken gruppe som evaluerer uttrykket. Har man har to grupper/rader vil både navn- og alder-komponentene finnes to ganger hver. Disse vil få ID-ene navn-0 og alder-0 (for den første raden) og navn-1 og alder-1 (for den andre raden).

  Tenk deg at følgende data er fyllt inn i en repeterende gruppe:

  NavnKomponent-IDAlderKomponent-ID
  Pernavn-024alder-0
  Karinavn-136alder-1
  Olanavn-218alder-2

  Gitt følgende uttrykk:

  ["component", "alder"]
  

  Og med disse forutsetningene:

  1. Man har ikke gitt noen kontekst (eventuelt, uttrykket plasseres på en komponent som ikke er i nærheten av en alder-komponent)
  2. Man evaluerer uttrykket i kontekst av navn-0
  3. Man evaluerer uttrykket i kontekst av navn-1

  Hva vil resultatet bli i de forskjellige eksemplene? Her er svarene:

  1. Denne vil finne “første og beste” alder-komponent, og finner dermed alder-0. Den returnerer derfor 24, Per sin alder.
  2. Her prøver vi å lete i kontekst av navn-komponenten på første rad, og igjen finner vi 24, Per sin alder.
  3. siste eksempel har vi spesifisert andre rad i den repeterende gruppen ved å evaluere i kontekst av navn-1. Her finner vi den nærmeste alder-komponenten alder-1, som er 36, Kari sin alder.

  Funksjoner

  Disse funksjonene er tilgjengelige for bruk i uttrykk:

  FunksjonsnavnParametreReturverdiFrontendBackend
  equalsStreng, StrengBoolsk
  notEqualsStreng, StrengBoolsk
  notBoolskBoolsk
  greaterThanTall, TallBoolsk
  greaterThanEqTall, TallBoolsk
  lessThanTall, TallBoolsk
  lessThanEqTall, TallBoolsk
  concatIngen eller flere strengerStreng
  andEn eller flere boolske verdierBoolsk
  orEn eller flere boolske verdierBoolsk
  ifSe detaljert beskrivelseSe detaljert beskrivelse
  containsStreng, StrengBoolsk
  notContainsStreng, StrengBoolsk
  commaContainsStreng, StrengBoolsk
  startsWithStreng, StrengBoolsk
  endsWithStreng, StrengBoolsk
  lowerCaseStrengStreng
  upperCaseStrengStreng
  stringLengthStrengTall
  textStrengStreng
  languageIngentingStreng
  displayValueStrengStreng
  roundTall, valgfritt TallStreng
  instanceContextStrengStreng
  frontendSettingsStrengStreng
  dataModelStrengStreng
  componentStrengStreng
  formatDateStreng, valgfri StrengStreng
  linkToPageStreng, StrengStreng
  linkToComponentStreng, StrengStreng

  Detaljerte beskrivelser og eksempler

  Disse to funksjonene sammenligner to strenger for å sjekke om de er like (equals) eller ulike (notEquals). Om du sender inn andre verdier enn strenger, blir verdiene konvertert og sammenlignet som strenger (les mer om konvertering her).

  Eksempler:

  {
   "id": "lastName",
   "type": "Input",
   ...
   "hidden": ["equals",
    ["dataModel", "My.Model.FirstName"],
    "John"
   ],
   "readOnly": ["notEquals",
    ["frontendSettings", "FormIsEditable"],
    true
   ]
  }
  

  notEquals er i prinsippet det samme som, og en snarvei til, ["not", ["equals", ...]].

  Se også tips og triks under Streng eller mindre streng sammenligning?

  Denne funksjonen tar inn en boolsk verdi eller noe som kan konverteres til en boolsk verdi, og returnerer den motsatte boolske verdien. Sann blir til usann, usann blir til sann.

  Funksjonen kan være nyttig om du ønsker å snu et uttrykk. Istedenfor å tenke at du skal skrive et uttrykk som skjuler en komponent gitt noen forutsetninger, kan du pakke uttrykket inn i not og skrive uttrykket ut fra hva som skal til for å vise komponenten:

  {
   "id": "lastName",
   "type": "Input",
   "hidden": [
    "not",
    ["or", ["dataModel", "ShowLastName"], ["frontendSettings", "ShowAllFields"]]
   ]
  }
  

  Disse 4 funksjonene forventer to tall inn, og sammenligner om det første med det andre. Det vil si, for funksjonen greaterThan er uttrykket sant dersom det første tallet er større enn det andre.

  FunksjonBeskrivelseSymbol
  greaterThanEr det første tallet større enn det andre tallet?>
  greaterThanEqEr det første tallet større enn eller lik det andre tallet?
  lessThanEr det første tallet mindre enn det andre tallet?<
  lessThanEqEr det første tallet mindre enn eller lik det andre tallet?

  Dersom noen av argumentene til disse funksjonene er null blir resultatet false (uavhengig av om det er det første eller andre argumentet).

  Eksempel som sjekker om alder er over (eller lik) 18:

  ["greaterThanEq", ["component", "alder"], 18]
  

  Denne funksjonen tar inn 0 eller flere strenger som argumenter, og returnerer en streng hvor alle strengene i argumentene er slått sammen. Kalles funksjonen uten noen argumenter gis det en tom streng.

  Legg merke til at funksjonen ikke automatisk legger til mellomrom eller komma når den slår sammen strenger. For å gi et mer lesbart resultat anbefales det å legge inn bindetegn hvor nødvendig:

  ["concat", "Gratulerer med ", ["component", "alder"], "-årsdagen!"]
  

  Uttrykket over gir teksten Gratulerer med 18-årsdagen! dersom verdien i alder-komponenten var 18.

  I concat-funksjonen tolkes null-verdier som tomme strenger. Boolske verdier skrives ut som strengene "true" og "false".

  Funksjonene and og or forventer 1 eller flere boolske verdier, og gir et resultat ut fra om henholdsvis alle eller minst en av verdiene var sanne (true).

  FunksjonBeskrivelse
  andEr alle argumentene sanne? (true)
  orEr minst ett av argumentene sanne? (true)

  Gir man null-verdier tolkes disse som usann (false). Eksempler på bruk finnes under Streng eller mindre streng sammenligning?

  if-funksjonen kan brukes for å forgrene et uttrykk slik at returverdien styres av resultatet av et annet boolsk uttrykk. Funksjonen kan kalles på to forskjellige måter; med 2 eller 4 argumenter:

  ArgumentAlternativ 1Alternativ 2
  Første argumentBoolskBoolsk
  Andre argumentVilkårlig typeVilkårlig type
  Tredje argumentStrengen "else"
  Fjerde argumentVilkårlig type

  I alternativ 1 vil returverdien til funksjonen bli verdien gitt som andre argument dersom første argument er sant (true). Om ikke returneres verdien null.

  I alternativ 2 vil returverdien til funksjonen bli verdien gitt som andre argument dersom første argument er sant (true). Om ikke returneres verdien gitt i fjerde argument. Man må alltid gi strengen "else" som tredje argument om man vil kalle funksjonen med 4 argumenter. Det tredje argumentet er bare til for å gjøre uttrykket mer lesbart, og har ingen funksjon ellers.

  Om man ønsker flere betingelser og mulige returverdier kan man nøste flere kall til if inne i andre eller fjerde argument:

  [
   "if",
   ["greaterThan", ["component", "birthYear"], 1945],
   "Du ble født etter verdenskrigene",
   "else",
   [
    "if",
    ["greaterThanEq", ["component", "birthYear"], 1939],
    "Du ble født under andre verdenskrig",
    "else",
    "Du ble født før andre verdenskrig"
   ]
  ]
  

  Funksjonen language returnerer brukerens valgte språkkode.

  Eksempel:

  {
    "id": "lastName",
    "type": "Input",
    ...
    "readOnly": ["equal", ["language"], "en"],
  }
  

  Om gjeldende språk er ukjent, vil nb returneres, som er standardspråket for Altinn 3-apper. Dermed kan man være trygg på at denne funksjonen alltid returnerer et gyldig språk.

  Bemerk: Denne funksjonen er ikke tigjengelig i backend-kode enda, og vil derfor gi en feilmelding dersom den blir brukt noen steder hvor uttrykk kjøres på backend, og om man har slått på funksjonaliteten for å automatisk slette skjulte data (RemoveHiddenDataPreview).

  Funksjonen startsWith sjekker om strengen gitt som første argument starter med strengen gitt i andre argument, og på samme vis vil funksjonen endsWith sjekke om første streng slutter med den andre strengen.

  ["startsWith", ["dataModel", "My.Model.FirstName"], "Jo"]
  
  ["endsWith", ["dataModel", "My.Model.FirstName"], "hn"]
  

  Noen detaljer som er verdt å nevne om disse funksjonene:

  • Alle funksjoner starter og slutter med en tom streng, så startsWith og endsWith vil alltid returnere true dersom man bruker et uttrykk ["startsWith", "...", ""]. Dette er viktig å passe på om man bruker verdien til en komponent eller et oppslag i datamodellen som andre argument.
  • Ingen strenger starter eller slutter med en null-verdi. Bruker man et uttrykk som dette:
   [
    "startsWith",
    ["dataModel", "My.Model.FullName"],
    ["dataModel", "My.Model.FirstName"]
   ]
   
   vil alltid resultatet bli false så lenge fornavnet ikke er gitt. Men som nevnt over, dersom fornavnet er satt til en tom streng (for eksempel dersom brukeren har visket ut fornavnet sitt), vil uttrykket gi true dersom et fullt navn er satt. Dersom man vil unngå noe av denne oppførselen kan man bruke if-funksjonen sammen med equals til å sjekke om noe er satt til en tom streng.
  • ["startsWith", null, null] gir alltid false.

  Funksjonen stringLength returnerer lengden på en streng (gitt i antall bokstaver/tegn), inkludert mellomrom.

  Eksempel:

  ["stringLength", ["dataModel", "My.Model.FirstName"]]
  

  Dersom strengen er null vil stringLength returnere 0.

  Disse to funksjonene sjekker om streng A inkluderer eller ikke inkluderer streng B. Både contains og notContains skiller mellom store og små bokstaver. Det betyr at strengen “Hei” ikke inkluderer “hei”. Ønsker du å sammenligne uavhengig av store og små bokstaver kan du bruke funksjonene lowerCase eller upperCase sammen med contains eller notContains.

  Eksempel:

  {
    "id": "lastName",
    "type": "Input",
    ...
    "hidden": [
     "contains",
     ["dataModel", "My.Model.FirstName"],
     "J"
    ],
    "readOnly": [
     "notContains",
     ["dataModel", "My.Model.FirstName"],
     "D"
    ]
  }
  

  Ønsker du å sjekke om verdier finnes i en kommaseparert liste kan du bruke funksjonen commaContains.

  Funksjonen commaContains tar imot to argumenter. Det første argumentet er en kommaseparert streng, og det andre argumentet er strengen du ønsker å sjekke om er blant de kommaseparerte verdiene i første argument.

  Eksempel:

  {
    "id": "addName",
    "type": "Input",
    ...
    "readOnly": ["commaContains", ["dataModel", "My.Model.Names"], "John"]
  }
  

  Legg merke til at eventuelle mellomrom før/etter komma, eller før/etter første verdi blir ignorert. Denne funksjonen er spesielt nyttig i tilfeller hvor man bruker en komponent som lagrer flere verdier i en kommaseparert streng, som Checkboxes og MultipleSelect.

  Funksjonene lowerCase og upperCase tar imot en streng som input og returnerer en ny streng der alle tegnene er konvertert til henholdsvis små eller store bokstaver.

  ["lowerCase", ["dataModel", "My.Model.LastName"]]
  

  Disse funksjonene gir deg en enkel måte å konvertere mellom små og store bokstaver i en streng. Et bruksområde kan være å kombinere en av disse funksjonene med andre sammenligningsfunksjoner slik at sammenligningene gjøres uavhengig av om det ble brukt store eller små bokstaver i input-verdien.

  ["equals", ["upperCase", ["dataModel", "My.Model.LastName"]], "SMITH"]
  

  Funksjonen round avrunder et tall til et heltall, eller valgfritt til et desimaltall med et konfigurerbart antall desimalpunkter.

  Eksempel med avrunding med 2 desimalpunkter:

  ["round", "122.99843", "2"]
  

  Eksempel med avrunding til nærmeste heltall:

  ["round", "3.4999"]
  

  Returverdien fra denne funksjonen er en streng, slik at returverdien kan brukes for fremvisning (merk at desimalskilletegnet alltid er punktum). Selv om returverdien er en streng kan denne også brukes videre i uttrykk som forventer tall som inn-verdi.

  Funksjonen text tar imot en nøkkel som argument og bruker denne nøkkelen til å hente ut den tilsvarende teksten fra en tekst-ressurs. Funksjonen returnerer verdien som er knyttet til den angitte nøkkelen. Eksempel:

  ["text", "min-nøkkel-id"]
  

  Bemerk: Husk å teste manuelt med tekstnøkler som inneholder variabler. Det er ikke sikkert disse vil fungere som forventet.

  Bemerk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i backend-kode enda, og vil derfor gi en feilmelding dersom den blir brukt noen steder hvor uttrykk kjøres på backend, og om man har slått på funksjonaliteten for å automatisk slette skjulte data (RemoveHiddenDataPreview).

  Funksjonen displayValue gjør et oppslag på en komponent og returnerer en formattert tekststreng som representerer verdien i datamodellen. Dette er til forskjell fra component-funksjonen som returnerer rå-verdien som ligger i datamodellen. Denne funksjonen egner seg best til visning av en komponent sin verdi for brukeren, og mindre til videre logikk basert på verdien som returneres. Dette er spesielt relevant for Input-felter med tallformattering, datofelter, radioknapper (og andre komponenter med kodelister), osv.

  Eksempel:

  ["displayValue", "component-id"]
  

  Bemerk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i backend-kode enda, og vil derfor gi en feilmelding dersom den blir brukt noen steder hvor uttrykk kjøres på backend, og om man har slått på funksjonaliteten for å automatisk slette skjulte data (RemoveHiddenDataPreview).

  Denne funksjonen gjør det mulig å hente ut informasjon om gjeldende instans. Følgende nøkler kan brukes fom første argument:

  NøkkelVerdiEksempelverdi
  instanceIdGjeldende instans-ID512345/48c31ffc-dcdd-416d-8bc7-194bec3b7bf0
  instanceOwnerPartyIdGjeldende aktør-ID512345
  instanceOwnerPartyTypeHva slags aktør eier instansen"org", "person", "selfIdentified" eller "unknown"
  appIdDen aktive appen sin IDorg/app-name

  Alle disse oppslagene vil gi verdien null om man jobber i en tiltandsløs kontekst. Om man gir andre nøkler enn de over, vil oppslaget resultere i en feilmelding. Denne oppførselen er unik blant oppslagsfunksjonene, og gjøres for å sikre at man ikke prøver å hente informasjon som finnes i instansen men som ikke (enda) er eksponert via en nøkkel her. Gi oss en tilbakemelding om du har ønsker om å hente ut instansdata som ikke er tilgjengelig i denne funksjonen.

  Oppslaget gjøres i samme datakilde som er tilgjengelig for språk/tekster.

  Dette oppslaget gjør det mulig å hente informasjon fra en datakilde som kan styres ulikt for hvert kjøretidsmiljø.

  Oppslaget gjøres i samme datakilde som er tilgjengelig for språk/tekster, og oppsettet er beskrevet i detalj der.

  Merk: Datakilden heter applicationSettings når brukt i språk/tekster, men verdiene må alltid lagres under nøkkelen FrontEndSettings i appsettings.{miljø}.json). Av den grunn har funksjonen fått navnet frontendSettings her, for å indikere at oppslag ikke kan gjøres i resten av appsettings.{miljø}.json.

  Denne oppslagsfunksjonen gjør det mulig å hente verdier direkte fra gjeldende datamodell. Første og eneste argument må peke et sted i datamodellen, og bruker det samme punktum-separerte formatet som brukt i dataModelBindings. Ved bruk inne i repeterende grupper trenger man ikke bruke plassholdere for indekser til gruppen - uttrykket finner selv den relative plasseringen i kontekst av en repeterende gruppe.

  Legg merke til at oppslag bare fungerer mot datatyper som allerede er støttet i uttrykkene. Dersom man slår opp et objekt eller en liste/array i datamodellen med dataModel-funksjonen får man alltid resultatet null. Denne funksjonaliteten kan endres, da det er planlagt støtte for objekter og lister i uttrykkene i fremtiden.

  Eksempel på oppslag i repeterende gruppe:

  [
    {
     "id": "ansatte",
     "type": "Group",
     "textResourceBindings": {
       "title": "Ansatte i selskapet"
     },
     "maxCount": 99999,
     "children": ["ansatt-navn", "ansatt-alder"],
     "dataModelBindings": {
       "group": "Ansatte"
     }
    },
    {
     "id": "ansatt-navn",
     "type": "Input",
     "textResourceBindings": {
       "title": "Fullt navn"
     },
     "dataModelBindings": {
       "simpleBinding": "Ansatte.Navn"
     },
     "hidden": ["lessThan",
      ["dataModel", "Ansatte.Alder"],
      18]
    },
    {
     "id": "ansatt-alder",
     "type": "Input",
     "textResourceBindings": {
       "title": "Alder"
     },
     "dataModelBindings": {
       "simpleBinding": "Ansatte.Alder"
     }
     "hidden": ["equals",
      ["dataModel", "Ansatte[0].Navn"],
      "Ola Nordmann"]
    }
  ]
  

  Følgende kan observeres:

  1. Det første oppslaget (for å styre hidden på komponenten ansatt-navn) styres ut fra alderen til hver ansatt. Om den ansatte er under 18 år skjules ansatt-navn. Legg merke til at samme sti i datamodellen blir brukt som simpleBindingansatt-alder.
  2. Det andre oppslaget (for å styre hidden på komponenten ansatt-alder) bruker [0] på oppslaget i datamodellen. Dette fungerer også, men oppførselen er kanskje uventet; her skjules alle alder-komponenter dersom navnet på den første ansatte har navnet Ola Nordmann.

  Oppslag direkte på komponent tilsvarer på mange måter et oppslag mot datamodell med dataModel. Et uttrykk som slår opp verdien til en komponent kommer til å lete etter komponenten og returnere verdien lagret på komponenten sin simpleBinding i datamodellen. For øyeblikket støttes ingen andre verdier enn den lagret mot simpleBinding (om andre verdier ønskes må man gå direkte mot dataModel).

  Oppslag mot en komponent vil derimot returnere null dersom komponenten man slår opp verdien til er skjult (selv om komponenten ellers har tilknyttet data i datamodellen). Dette gjør det til en viss grad mulig å styre visning av en komponent basert på om en annen komponent er vist eller ikke. Dersom komponenten ble funnet på en helt annen (men skjult) side gir også oppslaget verdien null selv om datamodellen har en verdi tilknyttet komponenten.

  I likhet med dataModel vil oppslag mot en komponent-id forsøke å finne komponenten i nærheten av uttrykket i kontekst av repeterende grupper. Det vil først søkes etter komponenten i gjeldende rad, før det letes oppover i sidestrukturen.

  Funksjonen formatDate tar imot en dato som første argument, og et format som andre argument. Datoargumentet er en streng, mens formatargumentet er en valgfri streng som støtter noen tokens i Unicode Tokens.

  Dette er de tokenene vi støtter:

  EnhetTokenResultat
  EraG..GGGf.Kr., e.Kr.
  EraGGGGfør Kristus, etter Kristus
  EraGGGGGf.Kr., e.Kr.
  Åry44, 1, 1900, 2017
  Åryy44, 01, 00, 17
  Åryyy044, 001, 1900, 2017
  Åryyyy0044, 0001, 1900, 2017
  Forlenget åru-43, 0, 1, 1900, 2017
  Forlenget åruu-43, 01, 1900, 2017
  Forlenget åruuu-043, 001, 1900, 2017
  Forlenget åruuuu-0043, 0001, 1900, 2017
  MånedM1, 2,…, 12
  MånedMM01, 02,…, 12
  MånedMMMjan, feb, …, des
  MånedMMMMjanuar, februar, …, desember
  Dag i månedd1, 2, …, 31
  Dag i måneddd01, 02, …, 31
  UkedagE..EEEman, tir, ons, …, søn
  UkedagEEEEmandag, tirsdag, onsdag, …, søndag
  UkedagEEEEEM, T, O, …, S
  AM/PMaa.m., p.m.
  Time [1-12]h1, 2, …, 11, 12
  Time [1-12]hh01, 02, …, 11, 12
  Time [0-23]H1, 2, …, 22, 23
  Time [0-23]HH01, 02, …, 22, 23
  Minuttm1, 2, …, 59
  Minuttmm01, 02, …, 59
  Sekunds1, 2, …, 59
  Sekundss01, 02, …, 59
  Brøkdels sekundS0, 1, …, 9
  Brøkdels sekundSS00, 01, …, 99
  Brøkdels sekundSSS000, 001, …, 999

  Dersom man ikke gir et format som andre argument, vil funksjonen bruke formatet dd.MM.yyyy som standard.

  Eksempel:

  ["formatDate", "2023-10-30T14:54:00.000Z", "HH:mm"]
  

  Vil resultere i 14:54

  linkToPage-funksjonen kan brukes for å lage lenker som kan brukes inne i tekst i et skjema. Den er ment for å lage lenker som peker til en spesifikk side av skjemaet. Å klikke på denne linken vil navigere direkte til den spesifiserte siden.

  Funksjonen tar 2 argumenter. Det første argumentet er lenketeksten som vil være synlig for brukeren. Det andre argumentet er id-en til siden linken skal peke til.

  ["linkToPage", "Specify your name", "page1"]
  

  Resultatet vil bli <a href="#/instance/<party-id>/<instance-id>/<TaskId>/page1">Oppgi navnet ditt</a> Denne lenken vil ta brukeren til den spesifiserte siden når den blir klikket på.

  linkToComponent-funksjonen kan brukes for å lage lenker som kan brukes inne i tekst i et skjema. Den er ment for å lage lenker som peker til en spesifikk komponent i skjemaet. Å klikke på denne lenken vil navigere direkte til komponenten og gi den fokus.

  Funksjonen tar 2 argumenter. Det første argumentet er lenketeksten som vil være synlig for brukeren. Det andre argumentet er id-en til komponenten lenken skal peke til.

  ["linkToComponent", "Specify your name", "inputMyName"]
  

  Resultatet vil bli <a href="#/instance/<party-id>/<instance-id>/<TaskId>/<PageId>?focusNodeId=inputMyName">Oppgi navnet ditt</a> Denne lenken vil ta brukeren til siden komponenten er på og fokusere på den spesifiserte komponenten, når brukeren klikker på lenken.

  Datatyper

  Funksjoner i uttrykkene har en forventning om at argumentene som blir sendt inn har en spefikk type. Dersom et argument blir sendt inn har en annen type enn forventet, blir verdien forsøkt konvertert til riktig type. Som et eksempel forventer funksjonen equals to strenger, men om du sender inn den boolske verdien true som det ene eller andre argumentet fungerer det også fint, siden den boolske verdien true blir konvertert til strengen "true".

  ["equals", true, "true"]
  

  Uttrykket over fungerer, og gir true som resultat (fordi true og "true" sammenlignes som samme verdi ved at true konverteres til "true" før sammenligningen). Dette gjør også at du kan kalle en funksjon som returnerer en datatype og f.eks. sammenligne med en helt annen datatype. Les mer om hvilke datatyper som kan konverteres til hva under.

  Alle funksjoner som forventer en spesifikk datatype som argument vil også kunne fungere om man sender inn null, men noen steder vil en null-verdi gi en feilmelding - for eksempel om man prøver å slå opp i datamodellen med ["dataModel", null]. I concat-funksjonen vil derimot en null-verdi bli tolket som en tom streng.

  Strenger

  Strenger inneholder vilkårlig tekst, og er en bred datatype som tall og boolske verdier kan konverteres til.

  Noen strenger kan også konverteres til andre datatyper:

  StrengverdiKan erstatteEksempler
  Heltall med eller uten negativt fortegnTall3, -8, 71254
  Desimaltall med eller uten negativt fortegnTall3.14, -33.0, 123.123
  true eller false med små eller store bokstaverBoolsktrue, True, FALSE
  null med små eller store bokstaverNullnull, Null, NULL

  Alle andre strenger enn de i tabellen over vil gi feilmelding om de blir forsøkt konvertert til andre typer.

  Tall

  Tallverdier gjelder positive og negative heltall og desimaltall. Noen strenger blir også konvertert automatisk til en tallverdi, som vist i tabellen til strenger over. For at konvertering av en streng til et tall skal fungere, må strengen oppfylle følgende:

  • Strengen inneholder bare et tall, ingen annen tekst foran/bak tallet
  • Negativt fortegn (-) kan brukes, men positivt fortegn (+) støttes ikke.
  • Desimaltall må representeres med punktum, ikke komma.
  • Tusenskilletegn eller annen tallformattering støttes ikke.

  Alle andre strenger vil gi en feilmelding om de blir forsøkt konvertert til et tall. Forsøker man å konvertere en boolsk verdi til et tall, gir det også en feilmelding.

  Funksjoner som forventer å få inn et tall kan også få inn null. Se mer om hvilken effekt det har under beskrivelsen til hver funksjon.

  Boolske verdier

  Boolske verdier omfatter true (sann) og false (usann). Når man kaller en funksjon som forventer å få inn en boolsk verdi, kan man også sende inn enkelte andre typer, som blir konvertert til en boolsk verdi:

  • Tallene 1 og 0 fungerer som henholdsvis true og false
  • Strengene "1" og "0" fungerer likt som tallene (og blir henholdsvis true og false)
  • Strengene "true" og "false" konverteres også til en boolsk verdi
  • Verdien null fungerer likt som false

  Alle andre verdier gir en feilmelding om de blir sendt til en funksjon som forventer en boolsk verdi. Legg merke til at disse reglene er litt forskjellige fra reglene til strenger. Det er dermed forskjell på hvilke verdier som kan tolkes som en boolsk verdi for en funksjon som forventer et boolsk argument - og hvilke verdier som er like en boolsk verdi. Funksjonen equals sammenligner verdier som strenger, og dermed vil tallet 1 og strengen "1" sammenlignes som like, men den vil ikke gjenkjenne 1 og true som like verdier.

  Det kan kanskje se ut som følgende uttrykk er like:

  1. "hidden": ["dataModel", "hideName"]
  2. "hidden": ["equals", ["dataModel", "hideName"], true]
  3. "hidden": ["if", ["dataModel", "hideName"], true, "else", false]

  Hvis verdien (her gitt fra oppslaget ["dataModel", "hideName"]) er true eller "true" vil komponenten skjules, men dersom verdien er 1 eller "1" vil komponenten bare skjules med uttrykkene i alternativ 1 og 3. Dette fordi resultatet i uttrykket for hidden konverteres til en boolsk verdi, og if forventer en boolsk verdi som første argument. Derimot vil equals sammenligne verdiene som strenger, og "1" er ikke lik "true".

  Se også tips og triks under Streng eller mindre streng sammenligning?

  Null

  De fleste steder hvor man forventer å få inn en streng, tall eller boolske verdier skal også tåle en null-verdi. Null-verdier indikerer at en spesifikk verdi mangler, og det er forskjell på f.eks. en null-verdi, en tom streng og tallet 0.

  Dersom man gjør et oppslag i en funksjon som dataModel, og verdien man leter etter ikke finnes/er satt, vil som regel null bli resultatet.

  Tips og triks

  Vise/skjule hele sider

  Uttrykk kan brukes til å vise/skjule hele sider. I eksempelet under vil hele siden skjules dersom en komponent (på en av de andre sidene) har verdien no eller ikke er satt.

  {
    "$schema": "https://altinncdn.no/toolkits/altinn-app-frontend/4/schemas/json/layout/layout.schema.v1.json",
    "data": {
     "hidden": ["or",
       ["equals", ["component", "hasComplaints"], "no"],
       ["equals", ["component", "hasComplaints"], null]
     ],
     "layout": [
       ...
     ]
    }
  }
  

  Dersom siden man stod på blir skjult, vil applikasjonen automatisk gå videre til neste tilgjengelige side i side-rekkefølgen. Om alle de neste sidene er skjult, vises den første mulige siden i rekkefølgen istedenfor.

  Streng eller mindre streng sammenligning?

  Måten uttrykkene kjøres på gjør at de kan virke litt strenge (ved at f.eks. 0 og null er ulike verdier når man sammenligner med equals). Det er et designvalg gjort i Altinn av to grunner:

  1. Strenge regler er tydelige regler. Uttrykkene vil heller gi en feilmelding om noe ikke er som forventet, enn å la deg lure på hvorfor det ble slikt det ble.
  2. Hvis uttrykkene behandler mange ulike verdier som like, fratar vi deg muligheten til å skille mellom dem om du skulle ønske det.

  Om man ønsker mindre streng sammenligning, kan man f.eks. konstruere et uttrykk som bruker or-funksjonen til å gjenkjenne flere forskjellige verdier:

  [
   "or",
   ["equals", ["dataModel", "My.Path"], 0],
   ["equals", ["dataModel", "My.Path"], false],
   ["equals", ["dataModel", "My.Path"], null],
   ["equals", ["dataModel", "My.Path"], ""]
  ]
  

  Husk også at konvertering til boolsk verdi tillater flere alternativer enn strenger (som equals forventer). Siden funksjonen or forventer boolske verdier som argumenter, og verdiene 0, false og null allerede tillates som boolske verdier vil følgende fungere likt som uttrykket over:

  ["or", ["dataModel", "My.Path"], ["equals", ["dataModel", "My.Path"], ""]]