:
Sist endret: 5. des. 2022

Generelt

Oversikt over logikkfiler og hvordan de kan brukes.

På denne siden:

Introduksjon

De forskjellige filene som brukes til å definere logikk på frontend, finner man i logikk-menyen, som er tilgjengelig i UI-editoren via f(x)-ikonet øverst til høyre.

⚠️ Dynamikk er et område under aktiv utvikling. Logikk-filer skrevet i JavaScript fases etterhvert ut og blir erstattet av dynamiske uttrykk.

Logikkmeny
Logikkmeny

For backend så håndteres logikk gjennom forskjellige grensesnitt. Disse er beskrevet på de forskjellige sidene under dette området som f. eks. data prosessering. Et komplett prosjekt med eksempler på serverside applikasjonslogikk ligger i vår kursapplikasjon.

MERK: Måten man refererer til elementer i datamodellen er ulik mellom OR og SERES typer XSDer. For OR XSDer er .value et nødvendig suffiks i referansen. Eksempelkoden under bruker en blanding av de to typene datamodeller.

Auto-complete/intellisense

Ved å redigere kildekoden i appene lokalt, i f.eks. Visual Studio Code, får man intellisense og autocomplete med på kjøpet. For C#-filene er det enkleste å jobbe med disse lokalt.

For javascript-filene er det også intellisense/autocomplete tilgjengelig om man ønsker å redigere filene direkte i Altinn Studio. Dette kommer automatisk mens man skriver, og man kan også tvinge det frem ved å trykke CTRL + SPACE

Logic menu - auto-complete/intellisense
Logic menu - auto-complete/intellisense