Generelt

Oversikt over logikkfiler og hvordan de kan brukes.

På denne siden:

Introduksjon

De forskjellige filene som brukes til å definere logikk, finner man i logikk-menyen, som er tilgjengelig i UI-editoren via f(x)-ikonet øverst til høyre.

Logikkmeny

Logikkmeny

De kan også redigeres direkte fra applikasjonsrepoet, under folderen App/logic (for serverside applikasjonslogikk) eller folderen App/ui (for dynamikk). Denne folderen inneholder som standard følgende filer:

🗀 App/
 🗀 logic/
  🗀 DataProcessing/
   🗎 DataProcessingHandler.cs
  🗀 Print/
   🗎 PdfHandler.cs
  🗀 Validation/
   🗎 ValidationHandler.cs
  🗎 App.cs
  🗎 InstantiationHandler.cs

Flere filer kan legges til her når det er nødvendig.

Et komplett prosjekt med eksempler på serverside applikasjonslogikk ligger her.

MERK: Måten man refererer til elementer i datamodellen er ulik mellom OR og SERES typer XSDer. For OR XSDer er .value et nødvendig suffiks i referansen. Eksempelkoden under bruker en blanding av de to typene datamodeller.

Auto-complete/intellisense

Ved å redigere kildekoden i appene lokalt, i f.eks. Visual Studio Code, får man intellisense og autocomplete med på kjøpet. For C#-filene er det enkleste å jobbe med disse lokalt.

For javascript-filene er det også intellisense/autocomplete tilgjengelig om man ønsker å redigere filene direkte i Altinn Studio. Dette kommer automatisk mens man skriver, og man kan også tvinge det frem ved å trykke CTRL + SPACE

Logic menu - auto-complete/intellisense

Logic menu - auto-complete/intellisense