App brukergrensesnitt

Konfigurering av komponenter, layouts, sider, grid, etc.

 • Komponenter

  Komponenter er byggeklossene i applikasjoner.

 • Sider

  Hvordan sette opp en app med flere sider, sporvalg, oppsummering eller flere skjema.

 • Felter

  Hvordan sette opp felter og gruppering.

 • Bruk tjenesteeiers logo

  Hvordan konfigurere bruk av tjenesteeiers logo

 • Bunntekst

  Hvordan konfigurere bunnteksten.

 • Styling

  Hvordan styre styling, formatering og grid-layout for en app.

 • Tekster

  Hvordan editere og formatere tekster, bruke variabler og legge til hjelpetekster.

 • PDF

  Hvordan konfigurere generering av PDF.