:
Sist endret: 24. jan. 2024

AttachmentList

På denne siden:

🚧 Denne dokumentasjonen er under oppdatering.

Bruk

Anatomi

Egenskaper

Følgende er en liste over tilgjengelige egenskaper for AttachmentList. Listen er automatisk generert basert på komponentens JSON schema (se link).

Vi oppdaterer for øyeblikket hvordan vi implementerer komponenter. Listen over egenskaper kan derfor være noe unøyaktig.

JSON schema

Required properties: id,type

PropertyTypeDescription

id

stringThe component ID. Must be unique within all layouts/pages in a layout-set. Cannot end with <dash><number>.

type

stringThe component type.

textResourceBindings

object
textResourceBindings.titlestring

dataTypeIds

arrayList of data type IDs for the attachment list to show.
Example(s): [SomeDataType SomeOtherDataType]

grid

objectSettings for the components grid. Used for controlling horizontal alignment.
Example(s): {xs: 12}
gridSettings.innerGridgridPropsOptional grid for inner component content like input field or dropdown. Used to avoid inner content filling the component width.
Example(s): {xs: 12}
See: gridProps
gridSettings.labelGridgridPropsOptional grid for the component label. Used in combination with innerGrid to align labels on the side.
Example(s): {xs: 12}
See: gridProps

hidden

booleanBoolean value or expression indicating if the component should be hidden. Defaults to false.

includePDF

booleanSet the flag if the list of attachments should include PDF of answers.

pageBreak

object
pageBreak.breakAfterstringPDF only: Value or expression indicating whether a page break should be added after the component. Can be either: 'auto' (default), 'always', or 'avoid'.
Example(s): auto,always,avoid
pageBreak.breakBeforestringPDF only: Value or expression indicating whether a page break should be added before the component. Can be either: 'auto' (default), 'always', or 'avoid'.
Example(s): auto,always,avoid

renderAsSummary

booleanBoolean or expression indicating if the component should be rendered as a summary. Defaults to false.

Konfigurering

Vi oppdaterer for øyeblikket Altinn Studio med flere muligheter for innstillinger! Dokumentasjonen oppdateres fortløpende, men det kan være flere innstillinger tilgjengelig enn det som beskrives her og noen innstillinger kan være i betaversjon.

Legg til komponent

  Du kan legge til en komponent i Altinn Studio Designer ved å dra den fra komponent-listen til sideområdet. Når du velger komponenten, vises innstillingspanelet for den.

  Grunnleggende komponent:

  App/ui/layouts/{page}.json
  {
   "$schema": "https://altinncdn.no/schemas/json/layout/layout.schema.v1.json",
   {
    "data": {
     "layout": [
      {
       // Basic component (required properties)
      }
     ]
    }
   }
  }
  

  Eksempler