MultipleSelect

MultipleSelect kan benyttes når brukeren kan velge blant flere valg

MultipleSelect tilbyr også støtte for lokalt søk/filtrering.

MultipleSelect eksempel
MultipleSelect eksempel

FormLayout.json eksempel

   {
    "id": "multiple-select-component-id",
    "type": "MultipleSelect",
    "textResourceBindings": {
     "title": "some.title"
    },
    "dataModelBindings": {
     "simpleBinding": "some.field"
    },
    "required": true,
    "optionsId": "someOptionId",
   },

Som Checkbox-komponenten vil MultipleSelect lagre valgene som en komma-separert liste.

MultipleSelect komponenten kan bli konfigurert med kodelister direkte ved bruk at options parameteret:

   {
    "id": "multiple-select-component-id",
    "type": "MultipleSelect",
    ...
    "options": [
      { "label": "Label 1", "value": "value1" },
      { "label": "Label 2", "value": "value2" },
    ],
   },

eller ved bruk av api-baserte kodelister som beskrevet her.