Sist endret: 26. apr. 2023

Gruppering av felter

Hvordan gruppere felter i skjema.

Felter kan grupperes i et skjema. Dette er nyttig når du har flere felter og ønsker å gruppere dem logisk. En gruppe med felter vil se ut som enkeltfelter rent visuelt, men hele gruppen kan behandles som en når man bruker dynamikk for å vise eller skjule felter, og når du lager en oppsummeringsvisning kan du referere til hele gruppen med felter i stedet for hver enkelt felt.

Gruppering av felter blir veldig nyttig når du konfigurerer en gruppe til å bli repeterende. Dette gjør at du kan repetere en gruppe med felter flere ganger i et skjema, for eksempel ved å la brukeren legge til og fjerne flere adresser.

Hvis du vil gruppere felter visuelt i et skjema, ta en titt på sidestilling av komponenter, eller vurder Grid-komponenten.