Repeterende grupper

Oppsett for repeterende grupper.

Grupper i datamodellen inneholder ett eller flere felter. Grupper er definert som repeterende dersom de har maxOccurs > 1 i xsd’en. En gruppe som er repeterende i datamodellen må også settes opp som repeterende i skjemaet, ellers vil lagring av data feile.

Eksempel

Skjema med noen enkelt-felt, og en repeterende gruppe som:

 • inneholder 3 felter
 • kan repeteres opp til 3 ganger
Skjema med repeterende gruppe

Skjema med repeterende gruppe

Oppsett i FormLayout.json fra eksempelet over:

 1{
 2 "data": {
 3  "layout": [
 4   {
 5    "id": "gruppe-1",
 6    "type": "Group",
 7    "children": [
 8     "ac555386-ac2b-47a0-bb1b-842f8612eddb",
 9     "5c079cd4-c80c-44ea-b8b8-18e323267a37"
10    ],
11    "maxCount": 3,
12    "dataModelBindings": {
13     "group": "spesifisering-grp-5836"
14    },
15    "textResourceBindings": {
16     "header": "person"
17    }
18   },
19   {
20    "id": "ac555386-ac2b-47a0-bb1b-842f8612eddb",
21    "type": "Checkboxes",
22    "componentType": 5,
23    "textResourceBindings": {
24     "title": "Avkrysningsboks"
25    },
26    "dataModelBindings": {
27     "simpleBinding": "klage-grp-5805.spesifisering-grp-5836.KlageSpesifisering-datadef-25457.value"
28    },
29    "options": [
30     {
31      "label": "25795.OppgavegiverNavnPreutfyltdatadef25795.Label",
32      "value": "Verdi1"
33     },
34     {
35      "label": "25796.OppgavegiverAdressePreutfyltdatadef25796.Label",
36      "value": "Verdi2"
37     }
38    ],
39    "required": true
40   },
41   {
42    "id": "5c079cd4-c80c-44ea-b8b8-18e323267a37",
43    "type": "AddressComponent",
44    "componentType": 11,
45    "textResourceBindings": {
46     "title": "Adresse" 
47    },
48    "dataModelBindings": {
49     "address": "klage-grp-5805.spesifisering-grp-5836.KlageSpesifiseringg-datadef-12345.value"
50    },
51    "simplified": true,
52    "readOnly": false,
53    "required": true
54   }
55  ]
56 }
57}

Vedlegg i repeterende grupper

Dette er helt ny funksjonalitet. Oppsett må gjøres manuelt inntil videre.

For å sette opp filopplastingskomponenter i repeterende grupper kreves det noe ekstra oppsett.

Når man laster opp vedlegg kan det bli vanskelig å skille hvilket vedlegg som hører til hvilken rad i den repeterende gruppen, og dermed hvilken utfyllt informasjon som hører til hvert enkelt vedlegg. Derfor må man sette opp knytninger mot datamodellen når filopplasting blir brukt i repeterende grupper, slik at Altinn kan fylle inn den unike identifikatoren som hører til hvert vedlegg og sende dette med resten av dataene i instansen.

Muligheten til å plassere en referanse til vedlegget i datamodellen kan også brukes utenfor repeterende grupper om man ønsker en referanse til vedlegg sammen med skjemadataene på mottakersiden.

Eksempel på vedlegg i repeterende gruppe med tilhørende datamodell

Eksempel på vedlegg i repeterende gruppe med tilhørende datamodell

Følgende er et eksempel på en datamodell som forventer en referanse til et opplastet vedlegg:

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
 <xsd:element name="FamilieMedlemmer" type="Skjema" />
 <xsd:complexType name="Skjema">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="FamilieMedlem" type="FamilieMedlem" maxOccurs="99" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:anyAttribute />
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="FamilieMedlem">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Fornavn" type="xsd:string" />
   <xsd:element name="Bilde" type="xsd:string" />
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
</xsd:schema>

Dette knyttes til vedleggskomponenten i gruppen:

{
 "id": "bilde",
 "type": "FileUpload",
 "textResourceBindings": {
  "title": "Bilde"
 },
 "dataModelBindings": {
  "simpleBinding": "FamilieMedlem.Bilde"
 },
 "maxFileSizeInMB": 25,
 "maxNumberOfAttachments": 1,
 "minNumberOfAttachments": 1,
 "displayMode": "simple",
 "required": true
}

I tilfeller hvor man tillater opplasting av flere filer i samme vedleggskomponent må man benytte en datamodellknytning av typen list:

 <xsd:complexType name="FamilieMedlem">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Fornavn" type="xsd:string" />
   <xsd:element name="Bilder" type="xsd:string" maxOccurs="5" />
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
{
 [...]
 "dataModelBindings": {
  "list": "FamilieMedlem.Bilder"
 }
}

Mottakersiden vil da få en liste med flere unike IDer, en for hvert vedlegg.

Samme unike ID vil også vises i PDF-kvitteringen - men det enbefales å skjule dette ettersom vedlegg vises separat på kvitteringssiden og den unike IDen kan bli forvirrende for brukerne.