Innstillinger for felt

Innstillinger for tekster knyttet til et felt.

Oppsett av denne funksjonaliteten må gjøres manuelt direkte i form layout inntil videre.

MERK: Denne funksjonaliteten krever app-frontend versjon 3. Se denne lenken.

Indikere at felt er valgfritt

Det er mulig å styre om et felt er markert som valgfritt eller ikke. Normal oppførsel er at felt som er påkrevd er markert med en *, valgfrie felter har ingen markering.

Optional default

Normal oppførsel for valgfritt felt (ingen markering).

Required default

Normal oppførsel for påkrevd felt (markert med *).

Normal oppførsel kan overstyres ved hjelp av innstillinger knyttet til feltbeskrivelsen. Dette gjøres via labelSettings på en komponent i form layout.

{
 {
  "id": "input-felt-1",
  "type": "Input",
  ... 
  "labelSettings": {
   "optionalIndicator": true
  }
 }
}

Ved å sette optionalIndicator til true vil teksten (Valgfri) bli vist bak ledeteksten til feltet.

Valgfritt

Markering av valgfritt felt.

Det er ikke mulig å tvinge visning av Valgfri teksten på et felt som er obligatorisk. Denne innstillingen styrer ikke feltets faktiske egenskaper.

Konfigurasjon av automatisk lagring

Input-komponenter, TextArea-komponenter og AddressComponent lagrer automatisk endringer når brukeren skriver. I utgangspunktet skjer dette 400 millisekunder etter brukeren sist stoppet å skrive. Når lagring av feltet starter, vil også valideringer og triggere kjøres. I tilfeller hvor disse valideringene og triggere bruker mye resursser kan det være ønskelig å øke tiden det tar det før data i feltet lagres automatisk - eller at denne funksjonaliteten skrus av.

Funksjonaliteten styres av saveWhileTyping-nøkkelen til en komponent i form layout. I eksempelet under vil det ta 2 sekunder fra brukeren slutter å skrive i feltet til dataene lagres.

{
 {
  "id": "input-felt-1",
  "type": "Input",
  ... 
  "saveWhileTyping": 2000
 }
}

Hvis denne nøkkelen blir satt til false skrus funksjonaliteten av, og lagring vil skje først når brukeren forlater feltet.