Innstillinger for felt

Innstillinger for tekster knyttet til et felt.

Oppsett av denne funksjonaliteten må gjøres manuelt direkte i form layout inntil videre.

MERK: Denne funksjonaliteten krever app-frontend versjon 3. Se denne lenken.

Indikere at felt er valgfritt

Det er mulig å styre om et felt er markert som valgfritt eller ikke. Normal oppførsel er at felt som er påkrevd er markert med en *, valgfrie felter har ingen markering.

Optional default

Normal oppførsel for valgfritt felt (ingen markering).

Required default

Normal oppførsel for påkrevd felt (markert med *).

Normal oppførsel kan overstyres ved hjelp av innstillinger knyttet til feltbeskrivelsen. Dette gjøres via labelSettings på en komponent i form layout.

{
 {
  "id": "input-felt-1",
  "type": "Input",
  ... 
  "labelSettings": {
   "optionalIndicator": true
  }
 }
}

Ved å sette optionalIndicator til true vil teksten (Valgfri) bli vist bak ledeteksten til feltet.

Valgfritt

Markering av valgfritt felt.

Det er ikke mulig å tvinge visning av Valgfri teksten på et felt som er obligatorisk. Denne innstillingen styrer ikke feltets faktiske egenskaper.