Innstillinger for felt

Innstillinger for tekster knyttet til et felt.

Dette er helt ny funksjonalitet. Oppsett må gjøres manuelt direkte i form layout inntil videre.

MERK: Denne funksjonaliteten krever app-frontend versjon 3. Se denne lenken.

Indikere at felt er valgfritt

Det er mulig å styre om et felt er markert som valgfritt eller ikke. Normal oppførsel er at felt som er valgfrie blir markert som valgfrie.

Valgfritt

Markering av valgfritt felt.

Normal oppførsel kan overstyres ved hjelp av innstillinger knyttet til feltbeskrivelsen. Dette gjøres via labelSettings på en komponent i form layout.

{
 {
  "id": "input-felt-1",
  "type": "Input",
  ... 
  "labelSettings": {
   "optionalIndicator": false
  }
 }
}

Ved å sette optionalIndicator til false vil teksten, som indikerer at feltet er valgfritt, ikke bli vist. Det er ikke mulig å tvinge visning av Valgfri teksten på et felt som er obligatorisk. Denne innstillingen styrer ikke feltets faktiske egenskaper.