Bilder

Hvordan legge til og endre referanser til bilder.

På denne siden:

MERK: bildekomponenten er enda ikke støttet i PDF-genereringen og vil derfor bli ignorert i PDF-visningen.

Legge til bilder i applikasjonen

Å legge til bilder gjøres i FormLayout.json ved bruk av bildekomponenten. Alternativ tekst for bildet er nyttig for situasjoner hvor bildet ikke kan lastes, eller for brukere som benytter skjermleser. Dette kan legges til som en tekst ressurs som er definert i resource.[språk].json.

{
 "data": {
  "layout": [
   {
    "id": "616071dc-90b1-4ce5-8d18-492844828a41",
    "type": "Image",
    "textResourceBindings": {
     "altTextImg": "imgAltText"
    },
    "image": {
     "src": {
      "nb": "https://example.com/image_nb.png"
     },
     "width": "100%",
     "align": "center"
    }
   }
  ]
 }
}

Bildet kan også ha ulik kilde i forskjellige språk. Standardkilde er nb, og denne brukes for språk som ikke har oppgitt en egen kilde for bilder. Eksempel med forskjellig kilde for nb og en:

{
 "data": {
  "layout": [
   {
    "id": "616071dc-90b1-4ce5-8d18-492844828a41",
    "type": "Image",
    "textResourceBindings": {
     "altTextImg": "imgAltText"
    },
    "image": {
     "src": {
      "nb": "https://example.com/image_nb.png",
      "en": "https://example.com/image_en.png"
     },
     "width": "100%",
     "align": "center"
    }
   }
  ]
 }
}

Hosting av bilder fra app

Dersom bildet skal lastes fra appen, må man sette opp statisk hosting av filer i applikasjonen. Dette er automatisk satt opp for applikasjoner laget etter desember 2021. For eldre applikasjoner, følg beskrivelsen nedenfor. Dette konfigureres i App/Startup.cs, i Configure metoden. Dette vil så hoste alle filer som ligger i /app/wwwroot mappen. Om denne mappen ikke finnes må den opprettes. Ønsker du å referer til filen app/wwwroot/bilde_nb.png så vil denne kunne nås med følgende path: /org/app-name/bilde_nb.png

applicationId er en variabel deklarert noen linjer opp og inneholder org/app-name fra applicationmetadata.json:

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
 {
  // ...
  app.UseRouting();
  app.UseStaticFiles('/' + applicationId);
  app.UseAuthentication();
  // ...
 }

I FormLayout.json må referansen til bildet være en relativ url som starter med /org/app-name som ble satt opp i static hosting. Du kan også bruke snarveien wwwroot (uten / først), som blir erstattet med /org/app-name før bildet lastes.

{
 "data": {
  "layout": [
   {
    "id": "616071dc-90b1-4ce5-8d18-492844828a41",
    "type": "Image",
    "textResourceBindings": {
     "altTextImg": "imgAltText"
    },
    "image": {
     "src": {
      "nb": "wwwroot/bilde_nb.png"
     },
     "width": "100%",
     "align": "center"
    }
   }
  ]
 }
}