Sider

Hvordan sette opp en app med flere sider, sporvalg, oppsummering eller flere skjema.

Oppsett av flere sider kan gjøres enten manuelt (som beskrevet under) eller direkte i skjema-editoren i Altinn Studio. Merk at siste side sluttbruker var innom nå caches slik at man kommer tilbake til denne siden når appen lastes inn på nytt.

Oppsett

For å få funksjonalitet for flere sider i skjema, nuget-versjon til pakkene app’en bruker oppgraderes til versjon 1.2.0-alpha eller nyere. Se instrukser for hvordan det gjøres her.

Flere sider i skjema (innenfor samme prosess-task) støttes ved å dele opp dagens layout-fil App/ui/FormLayout.json i en fil per side. Filene må legges i en mappe App/ui/layouts. Hver layout-fil må bruke samme format som den eksisterende FormLayout.json filen. F.eks.:

|- App/
 |- ui/
  |- layouts/
   |- side1.json
   |- side2.json
   |- side3.json

Anbefalt fremgangsmåte så lenge det er behov for å sette det opp manuelt, er å bruke ui-editoren i Altinn Studio for å legge inn alle komponentene inn i FormLayout.json, for å så kopiere de ut i sine respektive layout-filer, en for hver side man ønsker. FormLayout.json kan enten få nytt navn under layouts-mappen, eller slettes.

Merk: FormLayout.json må enten flyttes (evt med nytt navn) inn i layouts-mappen, eller slettes. Dersom man har den gamle FormLayout.json-filen under App/ui-mappen som tidligere, vil kun denne brukes og alle filer under App/ui/layouts-mappen ignoreres.