Flere skjema i samme app (layout-sets)

Hvordan sette opp en app som inneholder flere ulike skjema.

Dette er helt ny funksjonalitet. Oppsett må gjøres manuelt inntil videre. Støtte for oppsett via Altinn Studio kommer snart.

Oppsett

For å få funksjonalitet for flere skjema i tjeneste, nuget-versjon til pakkene app’en bruker oppgraderes til versjon 3.1.4 eller nyere. Se instrukser for hvordan det gjøres her.

Sentralt i løsningen er at man har flere layout-sets som består av en eller flere sider og configurasjon. Hvert layout-set består av tilsvarende filer som en skjema tjenester.

|- App/
 |- ui/
  | - layout-sets.json
  |- skjema-a/
   |- Settings.json
   |- RuleHandler.js
   |- RuleConfiguration.json
   |- layouts/
    |- side1.json
    |- side2.json
    |- side3.json
  |- skjema-b/
   |- Settings.json
   |- RuleHandler.js
   |- RuleConfiguration.json
   |- layouts/
    |- side1.json
    |- side2.json
    |- side3.json 

I layout-sets.json defineres det hvilke steg i prosessen (task) hvor et gitt layout-set skal brukes. Merk at id’en er case sensitiv, så om du har stor bokstav i mappenavnet må id’en reflektere dette. Vi anbefaler små bokstaver i mappenavn.

Eksempel:

{
 "sets": [
  {
   "id": "rf0002",
   "dataType": "schema_4222_160523_forms_212_20160523",
   "tasks": [
    "Task_1"
   ]
  },

  {
   "id": "superform",
   "dataType": "schema_3161_140411_forms_1549_11554",
   "tasks": [
    "Task_2"
   ]
  }
 ]
}