Navigasjon mellom sider

Hvordan sette opp navigasjon mellom sider.

På denne siden:

Navigering videre til neste side skjer via en navigerings-knapp. Denne må legges til manuelt i hver layout-fil hvor man ønsker navigering fremover. Navigering tilbake til forrige side gjøres via tilbake-pil i venstre hjørnet. Denne knappen vises alltid så lenge det er en side å gå tilbake til, og er ikke en del av layout-filen. Se bilde under.

Navigeringsknapper

Navigeringsknapper

Legge til knapp for navigering

Knapp for navigering legges inn i alle layout-filer der det er behov. Om man ønsker at den skal dukke opp nederst på siden, må den legges inn nederst i layout-filen. Eksempel vises under

{
 "id": "nav-page2",
 "type": "NavigationButtons",
 "textResourceBindings": {
  "next": "next",
  "back": "back"
 },
 "dataModelBindings": {}
}

Det er også mulighet for å vise en tilbake-knapp sammen med neste-knappen, ved å legge til parameteren "showBackButton": true på komponenten.

Navigeringsknapper med tilbakeknapp

Navigeringsknapper med tilbakeknapp

Parameter Beskrivelse
id Unik ID, tilsvarende som for alle andre skjemakomponenter.
type Må være "NavigationButtons"
textResourceBindings Setter man parametre next (og evt. back) her, vil man kunne overstyre med egne tekster som vises på knappen(e). Se eksempel over.
showBackButton Valgfri. Gjør at 2 knapper (tilbake/neste) vises i stedet for bare en (neste).

Navigasjonsbar gir enkel tilgang til alle sider i en applikasjon.

Navigasjonsbar lister opp alle sider i appen, og egner seg derfor ikke til bruk ved sporvalg.
Navigasjonsbar desktop

Navigasjonsbar desktop

På store skjermer vil alle sider listes opp. Dersom det ikke er plass på en linje, vil listen brytes og fortsette på neste linje. På mindre skjermer vil alle sider være skjult i en meny. Den siden som er aktiv vil vises i menyen. Når menyen klikkes på, vil en liste over alle sider vises.

Navigasjonsbar mobil - lukket og åpen

Navigasjonsbar mobil - lukket og åpen

Navigasjonsbar legges inn i alle layoutfiler der den skal brukes. Eksempel på konfigurasjon:

{
 "id": "navbar-page-1",
 "type": "NavigationBar"
}

Endre tekster på navigasjonsbarknapper

Teksten på navigasjonsbarknappene vil som standard bruke filnavnet på siden uten filendelsen. F.eks om man har side1.json og side2.json vil navigasjonsknappene hete side1 og side2. For å overstyre disse tekstene, kan du legge til tekster i resources.XX.json, hvor id er navnet på filen uten filendelse. Eksempel:

{
 "id": "side1",
 "value": "Første side"
},
{
 "id": "side2",
 "value": "Siste side"
},

Rekkefølge

Standard rekkefølge for sidene er alfabetisk. Utover det kan man navngi hver side som man ønsker, det er da filnavnet som gjelder her. For å sikre at sidene kommer i ønsket rekkefølge kan man f.eks. sette en prefix med tall foran sidenavnet i filnavn. F.eks:

|- App/
 |- ui/
  |- layouts/
   |- 1.firstPage.json
   |- 2.secondPage.json
   |- 3.aFinalPage.json

Det er også mulig å styre rekkefølgen på sidene ved hjelp av Settings.json under App/ui/. Dette gjøres på følgende vis:

{
 "pages": {
  "order": ["side2", "side1"]
 }
}

Her vil sidene da vises i rekkefølgen spesifisert i pages.order. Om denne array’en ikke settes i repo så vil man bruke alfabetisk rekkefølge som utgangspunkt for rekkefølgen på sidene.

Om du ønsker å dynamisk endre på rekkefølgen på sidene kan dette gjøres med sporvalg.

Validering ved sidebytte

Det er mulig å trigge validering i det brukeren prøver å bevege seg til neste side. Dette kan gjøres ved å legge til strengen validatePage i triggers på navigasjons-knapp komponenten. Eksempel:

{
 "id": "7cbc1c00-4c8c-42b6-bcef-12b3c4c45373",
 "type": "NavigationButtons",
 "componentType": "NavigationButtons",
 "textResourceBindings": {
  "next": "Neste",
  "back": "Tilbake"
 },
 "triggers": ["validatePage"],
 "dataModelBindings": {},
 "showBackButton": true
 }

Ved å legge til validatePage i triggers vil app-frontend kjøre valideringene på den aktuelle siden i det brukeren navigerer til neste side. Om det er feilmeldinger på siden vil brukeren bli hindret i å gå videre før dette er rettet opp. Om validatePage er lagt til som en trigger vil også id’en på siden som trigger valideringen sendes ved som en header LayoutId til valideringene som kjøres på serversiden. Dette muliggjør å skreddersy backend-valideringene basert på hvilken side brukeren trigger valideringen fra.

Det er også mulig å trigge validering på alle sider ved å legge til validateAllPages i triggers.