PDF

Hvordan konfigurere generering av PDF.

Det er mulig å ekskludere enkelte komponenter, eller hele sider fra å bli med i pdf.

Det er to måter å ekskludere data fra PDF på

 1. Via konfigurasjon i filen Settings.json under App/ui
 2. Programmatisk i filen PdfHandler.cs under App/logic/Print.
Dersom en side/komponent alltid skal ekskluderes fra PDF er det anbefalt å sette det opp i konfigurasjonsfilen.

Dersom ekskludering av en side/komponent er avhengig av dynamikk dette gjøres programmatisk.

Ekskludere sider

I eksemplene nedenfor ekskluderes siden med id page2 fra PDF.

Konfigurasjon

Oppsett i Settings.json under App/ui:

{
 "$schema": "https://altinncdn.no/schemas/json/layout/layoutSettings.schema.v1.json",
 "pages": {
  "excludeFromPdf": ["page2"]
 }
}

Programmatisk

public async Task<LayoutSettings> FormatPdf(LayoutSettings layoutSettings, object data)
{
  if (data.GetType() == typeof(Skjema))
  {
    layoutSettings.Pages ??= new();
    layoutSettings.Pages.ExcludeFromPdf ??= new();
    layoutSettings.Pages.ExcludeFromPdf.Add("page2");
  }
  return await Task.FromResult(layoutSettings);
}

Ekskludere komponenter

I eksemplene nedenfor blir komponenten med id image-component-id ekskludert fra pdf.

Konfigurasjon

Oppsett i Settings.json under App/ui:

{
 "$schema": "https://altinncdn.no/schemas/json/layout/layoutSettings.schema.v1.json",
 "components": {
  "excludeFromPdf": ["image-component-id"]
 }
}

Programmatisk

public async Task<LayoutSettings> FormatPdf(LayoutSettings layoutSettings, object data)
{
  if (data.GetType() == typeof(Skjema))
  {
    layoutSettings.Components ??= new();
    layoutSettings.Components.ExcludeFromPdf ??= new();
    layoutSettings.Components.ExcludeFromPdf.Add("image-component-id");
  }
  return await Task.FromResult(layoutSettings);
}

Ekskludere komponentinnslag i en repeterende gruppe

Dersom du ønsker å ekskludere én eller flere komponenter fra et innslag i en repeterende gruppe gjøres dette ved å spesifisere indeksen av gruppeelementet i tillegg til komponent id.

Format for ekskludering: componentId-<groupIndex>.

Dersom komponenten skal ekskluderes for alle innslag i den repeterende gruppen kan intruksjonene i seksjonen over følges i stedet.

I eksempelet nedenfor ekskluderes gruppeelement med indeks 1 og id ownerId fra PDF.

Programmatisk

public async Task<LayoutSettings> FormatPdf(LayoutSettings layoutSettings, object data)
  {
    if (data.GetType() == typeof(Skjema))
    {
      layoutSettings.Components ??= new();
      layoutSettings.Components.ExcludeFromPdf ??= new();
      layoutSettings.Components.ExcludeFromPdf.Add("ownerId-1");
    }
    return await Task.FromResult(layoutSettings);
  }

Bildet illustrerer at komponenten med indeks 0 og 2 er bevart i PDF, mens komponent med indeks 1 er borte.

“Eksempel ekskludering av komponent i repeterende gruppe”

Eksempel ekskludering av komponent i repeterende gruppe