Sist endret: 9. apr. 2024

Tekster

Hvordan redigere og formatere tekster, bruke variabler og legge til hjelpetekster.

På denne siden:

Tekster lagres i ressursfiler i katalogen App/config/texts. Tekster kan være fra felles biblioteker, datamodellen eller manuelt lagt inn av utvikler.

Tekstressursene er tilgjengelig når man redigerer UI komponenter i skjemaet via Altinn Studio, og de vises til sluttbruker når skjemaet lastes inn i nettleser.

Tekster lagres i JSON-format og det er én fil pr språk. Format på filnavn for tekster er resource.[språk].json f.eks: resource.nb.json.

Tekster kan redigeres lokalt, dirkete i JSON-filene, eller via teksteditoren i Altinn Studio.

Formatering av tekster

Alle tekster kan formateres med markdown. Nedenfor er de mest benyttede formateringene beskrevet.

Mer omfattende dokumentasjon og tips til hvordan markdown kan benyttes finnes her: Markdown Cheatsheet.

Uthevede tekster

Det er ekstremt enkelt å gjøre ord eller setninger fet eller kursiv i markdown.

Dette er en _kursiv tekst_ laget med understrek.
Dette er også en *kursiv tekst* laget med stjerne.
Dette er __fet tekst__ laget med understrek.
Dette er også **fet tekst**, men laget med stjerner!

Linjeskift

Med markdown gjøres dette med \n som markerer et linjeskift. For at det faktisk skal vises som et nytt avsnitt i en tekst må man ha 2 linjeskift etter hverandre i teksten. F.eks.:

Dette er en tekst.\n\nDette er en tekst på neste linje. 

Alternativt kan man her bruke html:

Dette er en tekst.<br/>Dette er en tekst på neste linje.

Lenker

Enkle lenker kan bruke markdown-syntaks:

Åpne [forsiden av Altinn](https://altinn.no).

Om man skal sette flere egenskaper kan man også bruke HTML-syntaks:

Gå til <a href="https://altinn.no" class="same-window">forsiden av Altinn</a>.

Ved å spesifisere at lenken åpner i samme vindu, vil brukeren navigeres bort fra skjemaet når lenken åpnes. Tilstanden til skjemaet lagres i instansen, om brukeren vender tilbake senere.

Overskrifter

# Dette er en stor heading (H1)

## Dette er en litt mindre heading (H2)

### Og enda litt mindre (H3)

#### Bitteliten heading (H4)

Legge til og endre tekster i en app

Man har to alternativer når man skal endre tekster i en app, enten gjøres det via Altinn Studio eller direkte i repository.

Altinn Studio Designer

Teksteditor

I den øverste navigeringsmenyen i Altinn Studio, velg Tekst for å kunne redigere tekster. En oversikt over tekstene som allerede er tilgjengelige for applikasjonen listes opp.

På denne siden kan man redigere eksisterende tekster samt legge til nye tekstressurser. Nye tekster legges til ved å trykke på Ny tekst. En unik tekstnøkkel genereres automatisk, og kan endres ved å trykke på blyant-ikonet ved siden av nøkkelen. Tekster som endres lagres automatisk og fortløpende.

Man kan velge ønskede språk som skal vises i tabellen for enkel oversettelse, dette gjøres i panelet på høyre side. Man kan der også legge til nye språk som appen skal oversettes til.

Altinn Studio Designer
Redigere tekster i Altinn Studio Designer

Direkte fra redigering av skjemakomponent

Når man konfigurerer en komponent i skjemaeditoren (velg “Lage”-fanen fra toppmenyen), så kan man legge til/redigere/oversette tekster for den enkelte komponent direkte.

Legg til en tekst ved å trykke på +-ikonet for den relevante teksten (Ledetekst eller Beskrivelse).

Legg til en tekst fra skjemaeditor
Legg til en tekst fra skjemaeditor

Rediger en tekst på komponenten ved å trykke på blyant-ikonet for den teksten.

Rediger en tekst fra skjemaeditor
Rediger en tekst fra skjemaeditor

Legg til en eksisterende tekst til komponenten ved å trykke på søke-ikonet og velg blant tilgjengelige tekster.

Bruk eksisterende tekst for komponent
Bruk eksisterende tekst for komponent

Legge til og endre tekster i repository

Dersom det er mange tekster som skal endres på en gang anbefales det å redigere tekstene direkte i repoet. Enten via Altinn Studio Repos eller i en lokal klone i selvvalgt kodeeditor.

Tekstene ligger lagret i App/config/texts.

Altinn Studio Repos
Endre tekster i Altinn Studio Repos

Endre standardtekster og feilmeldinger i en applikasjon

Det er mulig å endre standardtekster og feilmeldinger som vises i appen. Her er nøklene med deres standardverdi på Engelsk, Norsk Bokmål og Nynorsk

Standardtekster som inkluderer tall må behandles på en annen måte. For eksempel vil file_uploader_validation_error vise en feilmelding hvis det er påkrevd å legge til minst et vedlegg. Denne standardfeilmeldingen vil vises som “For å fortsette må du laste opp 1 vedlegg”.

Tekster i appen
Standardtekst i Applikasjon

Denne standardteksten er delt inn i to strenger, en før tallet: For å fortsette må du laste opp, og en tekstressurs etter tallet: vedlegg. Tallet er for øyeblikket ikke mulig å redigere, siden det, i dette tilfellet, er knyttet til maksimum og minimum antall vedlegg. Men teksten rundt tallet kan endres."

Tekster i appen
Standardtekst og nøkler

Legg til tekst nøkkelen og den nye verdien i App/configuration/texts/resource. Merk at nøkkelen må henvise til den overordnede gruppen, og deretter tekstnøkkelen separert med ."

  {
   "id": "form_filler.file_uploader_validation_error_file_number_1",
   "value": "For å fortsette må du laste opp"
  },
  {
   "id": "form_filler.file_uploader_validation_error_file_number_2",
   "value": "zip-fil som inneholder alle nødvendige filer."
  }

Dette vil resultere i visning av en feilmelding som dette:

Tekster i appen
Den nye feilmeldingen

Hvis du vil finne mer informasjon om hvordan du endrer standardtekster, kan du gå til Tilpasse visninger av steg

Variabler i tekster

Variabler i tekster kan inkluderes ved å følge oppsettet nedenfor. Det er viktig at rekkefølgen på variablene er den samme som parameterne i teksten.

{
 "id": "good.text.id",
 "value": "Hello, {0}! Here is a second variable {1}.",
 "variables": [
  {
   "key": "<datamodelField>",
   "dataSource": "dataModel.<dataModelName>"
  },
  {
   "key": "<settings key>",
   "dataSource": "applicationSettings"
  },
  {
   "key": "<instance value key>",
   "dataSource": "instanceContext"
  }
 ]
}

Datakilder

Det er per nå mulig å hente verdier fra 3 ulike datakilder.

 1. Datamodell
  Ved å angi dataModel.<dataModelNavn> som datakilde kan man hente ut verdier fra felter i skjema som brukeren fyller ut. Data kan hentes fra felter uavhengig av om de er synlige eller ikke. Hvis bruker endrer på data i et felt referert i en variabel så vil teksten bli oppdatert når brukeren stopper å skrive i feltet.
 2. Innstillinger
  Ved å angi applicationSettings som datakilde kan man hente ut verdier fra en spesiell seksjon i appsettings.{miljø}.json filen(e) med navn FrontEndSettings. Dette er en dynamisk liste man kan utvide uten å måtte gjøre endringer i kode. Dette gjør det mulig å ha ulike verdier fra miljø til miljø ved å ha andre verdier i de ulike appsettings.{miljø}.json filene. Vær obs på ulik bruk av stor bokstav i starten av nøkkel mellom FrontEndSettings og applicationSettings.
  "FrontEndSettings": {
   "HomeBaseUrl": "https://www.testdirektoratet.no"
  },
  
 3. Instans
  Ved å angi instanceContext som datakilde kan man hente ut enkelte verdier fra den aktive instansen. Vi har altså ikke gitt tilgang til hele instans objektet. Listen med egenskaper så langt er:
  1. instanceOwnerPartyId inneholder avgiver sin party id.
  2. instanceId inneholder id’en til den aktive instansen.
  3. appId inneholder id’en til appen instansen er knyttet til.

Standardverdi

Hvis en variabel ikke finnes i datakilden, vises stien til det feltet i datakilden. Hvis du imidlertid ønsker å vise noe annet enn denne stien, kan du legge til en standardverdi-alternativ til hver variabel.

Hvis du ønsker at teksten ikke skal vises i det hele tatt hvis feltet i datakilden ikke kan bli funnet, kan du sette defaultValue til en tom streng.

{
 "id": "good.text.id",
 "value": "{0}",
 "variables": [
  {
   "key": "someField",
   "dataSource": "dataModel.default",
   "defaultValue": " "
  }
 ]
}

Komplett eksempel:

{
 "id": "common.submitinfo",
 "value": "You are submitting for: {0} with organisation number: {1}. The organisations party id is {2}. [Link to our page]({3}).",
 "variables": [
  {
   "key": "skattepliktig.organisasjonsnavn",
   "dataSource": "dataModel.default",
   "dataValue": "Mattilsynet"
  },
  {
   "key": "skattepliktig.organisasjonsnummer",
   "dataSource": "dataModel.default"
  },
  {
   "key": "instanceOwnerPartyId",
   "dataSource": "instanceContext"
  },
  {
   "key": "homeBaseUrl",
   "dataSource": "applicationSettings"
  }
 ]
}

Variabler i tekst - repeterende grupper

For at variabler i tekst skal fungere med data som ligger i repeterende grupper, må oppsettet vist over endres litt for de aktuelle feltene, for å spesifisere den repeterende gruppen dataene ligger i.

Dette gjøres ved å legge til [{0}] etter den repeterende gruppen når man spesifiserer felt i datamodellen i key-parameteren. F.eks.:

{
 "id": "common.submitinfo",
 "value": "Du leverer nå skjema for: {0} med organisasjonsnummer: {1}.",
 "variables": [
  {
   "key": "skattepliktig[{0}].organisasjonsnavn",
   "dataSource": "dataModel.default"
  },
  {
   "key": "skattepliktig[{0}].organisasjonsnummer",
   "dataSource": "dataModel.default"
  }
 ]
}

Det er fullt mulig å kombinere variabler fra felter i repeterende gruppe med variabler fra felter utenom den repeterende gruppen. Det anbefales derimot ikke å kombinere variabler fra felter fra forskjellige repeterende grupper, med mindre man er helt sikker på at rekkefølgen på innslag i gruppene vil bli helt like.

Legge til hjelpetekst

Hjelpetekster er små tekstsnutter som gir en kort og konsis beskrivelse av hva sluttbrukeren er forventet å fylle ut i feltet som teksten er tilknyttet.

Språknøklene som peker på hjelpeteksten er definert i FormLayout.json. I app repoet finner du filen under App/ui/.

Nedenfor ser du et eksempel på en FormLayout.json uten hjelpetekster.

{
 "data": {
  "layout": [
   {
    "id": "616071dc-90b1-4ce5-8d18-492844828a41",
    "type": "Header",
    "textResourceBindings": {
     "title": "appName"
    }
   },
   {
    "id": "08d707a9-2475-4d23-bf76-f209fb434ec2",
    "type": "TextArea",
    "textResourceBindings": {
     "title": "tilleggsopplysninger.label",
     "description": "tilleggsopplysninger.desc"
    },
    "dataModelBindings": {
     "simpleBinding": "omsetningsoppgaverTilleggsopplysninger.value"
    }
   },
   {
    "id": "bd6589b6-e2ab-49ba-b39a-dd3f8b63e5de",
    "type": "Button",
    "textResourceBindings": {
     "title": "Send inn"
    }
   }
  ]
 }
}

Dersom du skulle ønske å legge til hjelpetekst på en av disse skjemakomponentene må du

 1. Legge til hjelpeteksten i tekstressursfilen som beskrevet her.
 2. Åpne FormLayout.json-filen.
 3. Legg til en binding til den nye hjelpeteksten med nøkkel "help" og verdi lik nøkkel til tekstressursen.

Slik ser hele filen ut etter å ha lagt til en hjelpetekst:

{
 "data": {
  "layout": [
   {
    "id": "616071dc-90b1-4ce5-8d18-492844828a41",
    "type": "Header",
    "textResourceBindings": {
     "title": "appName"
    }
   },
   {
    "id": "08d707a9-2475-4d23-bf76-f209fb434ec2",
    "type": "TextArea",
    "textResourceBindings": {
     "title": "tilleggsopplysninger.label",
     "description": "tilleggsopplysninger.desc",
     "help": "tilleggsopplysninger.help"
    },
    "dataModelBindings": {
     "simpleBinding": "omsetningsoppgaverTilleggsopplysninger.value"
    }
   },
   {
    "id": "bd6589b6-e2ab-49ba-b39a-dd3f8b63e5de",
    "type": "Button",
    "textResourceBindings": {
     "title": "Send inn"
    }
   }
  ]
 }
}

Endre applikasjonstittel

Når man oppretter en applikasjon vil man ha en tekstressurs med label appName. Dette er tittelen på applikasjonen som vil gjenspeiles flere steder i løsningen vår. Blant annet når en sluttbruker fyller ut skjema, og når elementer skal vises i meldingsboksen på altinn.no.

Tittelen på applikasjonen skal ligge to steder i applikasjonsrepoet:

 1. I tekstressurser med nøkkelen appName.
 2. I applicationmetadata.json under property title. Denne filen ligger under App/config/.

Tjenesteeiere oppfordres til å legge inn tittel på bokmål, nynorsk og engelsk. Dersom tittel mangler i tekstressursene vil lagringsnavnet (navnet på repoet) vises til sluttbrukeren.

Dersom man endrer appName på applikasjonen lokalt er det viktig å legge til den oppdatere tittelen i applicationmetadata.json også. Dersom tittelen på applikasjonen endres i Altinn Studio enten på “Om”- eller “Språk”-siden blir applicationmetadata.json oppdatert automatisk.

Eksempel på korrekt konfigurasjon for applikasjonstittel

I App/config/applicationmetadata.json:

"title": {
  "nb": "Automatisk deploy applikasjonen",
  "nn": "Automatisk deploy applikasjonen",
  "en": "Auto deploy application"
 },

I App/config/texts/resource.nb.json:

{
 "language": "nb",
 "resources": [
  {
   "id": "appName",
   "value": "Automatisk deploy applikasjonen"
  },
  ...
 ]
}

I App/config/texts/resource.nn.json:

{
 "language": "nn",
 "resources": [
  {
   "id": "appName",
   "value": "Automatisk deploy applikasjonen"
  },
  ...
 ]
}

I App/config/texts/resource.en.json:

{
 "language": "en",
 "resources": [
  {
   "id": "appName",
   "value": "Auto deploy application"
  },
  ...
 ]
}

Endre applikasjonseier tekst

I applikasjonen så vises applikasjonsnavn- og applikasjonseier-tekstene øverst i skjema.

Tekster i appen
Appnavn og appeier tekster

Applikasjonseier hentes som standard ut fra tekstene som er definert i altinn-orgs.json. Om det er ønskelig å endre på dette navnet kan det gjøres ved å legge til nøkkelen appOwner i tekstressursene. Denne vil da overstyre det som ligger på CDN.

Eksempel:

{
 "language": "en",
 "resources": [
  {
   "id": "appOwner",
   "value": "Test Ministry"
  },
  ...
 ]
}

Endre tekster på kvitteringssiden for arkiv

Tekster på kvitteringssiden kan overstyres av applikasjonen ved å spesifisere tekster i applikasjonens config/texts/resource.[språk].json fil(er).

Overstyring av tekster i kvitteringen vil ha påvirkning for alle kvitteringer for den gitte applikasjonen. Dette betyr at alle skjemaer som allerede er innsendt vil også få de oppdaterte tekstene på kvitteringssiden. PDF filen som er generert vil ikke påvirkes av dette.

Markdown og variabler kan benyttes i kvitteringstekstene. Det er kun mulig å hente variabler fra Instance (Se Data Sources for detaljer)

Dette er tekstnøklene som kan brukes for å overstyre standardtekstene:

receipt_platform.attachments
receipt_platform.date_sent
receipt_platform.helper_text
receipt_platform.is_sent
receipt_platform.receipt
receipt_platform.receiver
receipt_platform.reference_number
receipt_platform.sender
receipt_platform.sent_content

Hvis du, for eksempel, vil overstyre hjelpeteksten, kan du legge dette til i config/texts/resource.nb.json filen i applikasjonen:

{
 "language": "nb",
 "resources": [
  {
   "id": "receipt_platform.helper_text",
   "value": "Min egendefinerte hjelpetekst"
  }
 ]
}

Bildet nedenfor viser hvilke tekstnøkler som styrer hvilken del av brukergrensesnittet:

Tekster og tekstnøkler
Tekster og tekstnøkler

Merk! Disse tekstendringene vil ikke være synlige når du tester appen din lokalt, de synes kun i eksternt testmiljø, f.eks. TT02. Du vil se endringene når du åpner et allerede arkivert skjema fra Arkivet ved å trykke på knappen “Se innsendt skjema”.
Disse modifiserte tekstene gjelder kun kvittering i arkiv og vil ikke ha noen effekt på kvitteringen som brukeren ser etter et skjema er ferdig utfylt. Se kvittering for informasjon om hvordan du kan tilpasse både tekstene og layouten for denne kvitteringen.

image