Oversettelse av tekster

Hvordan oversette tekster i applikasjonen.

På denne siden:

Selve logikken rundt oversettelse av tekster benytter seg av tekst-ressursfiler. Se Tekster for mer informasjon om disse filene. Det er mulig å oversette tekster i applikasjonen ved å legge til flere tekst-ressursfiler. Altså én fil per språk. Under kan man se et eksempel på norsk og engelsk:

resource.nb.json

{
 "language": "nb",
 "resources": [
  {
   "id": "language.selector.label",
   "value": "Språk"
  },
  {
   "id": "language.full_name.nb",
   "value": "Norsk bokmål"
  },
  {
   "id": "language.full_name.en",
   "value": "Engelsk"
  }
 ]
}

resource.en.json

{
 "language": "en",
 "resources": [
  {
   "id": "language.selector.label",
   "value": "Language"
  },
  {
   "id": "language.full_name.nb",
   "value": "Norwegian bokmål"
  },
  {
   "id": "language.full_name.en",
   "value": "English"
  }
 ]
}

Aktivere oversettelse

For å kunne utføre oversettelse av tekster i applikasjonen må komponenten aktiveres. Ved å legge til feltet showLanguageSelector og sette feletet til true i Settings.json vil en nedtreksmeny være tilgjengelig i applikasjonen. I tillegg må tekstene fra eksemplet over være definert for at nedtreksmenyen skal vises.

{
  "$schema": "https://altinncdn.no/schemas/json/layout/layoutSettings.schema.v1.json",
  "components": {
   "excludeFromPdf": [...]
  },
  "pages": {
   "order": [...],
   "showLanguageSelector": true
  }
}

Om applikasjonen inneholder flere layout-sets og man ønsker muligheten til å oversette alle sider er det viktig at showLanguageSelector legges til i alle Settings.json.