Widgets

Hvordan bruke sammensatte komponenter (widgets).

På denne siden:

Hva er en widget?

En widget er en kompleks komponent, sammensatt av en eller flere enkle skjemakomponenter - de skjemakomponentene som er tilgjengelige for bruk i Altinn Studio i dag. En widget er et verktøy i Altinn Studio som gjør det lettere å lage og gjenbruke layouts.

Hvordan bruke widgets

Widgets er tilgjengelige i venstre-menyen i skjemaeditoren i Altinn Studio. Den kan dras inn i skjemasiden på samme måte som andre skjemakomponenter. Når en widget dras inn i skjema i Altinn Studio, legges de skjemakomponentene som er definert som del av widget’en til i layouten, sammen med ev. standard oppsett som knytning til datamodell, tekster, osv. Når en widget er dratt inn i skjema, vil man kun se de skjemakomponentene som den er laget av. Disse kan redigeres som normalt i skjemaeditoren. Dersom det er tekster definert for widget’en, disse legges til i ressursfilene for tekster automatisk.

Eksempel: Meldings-widget

Meldings-widget legges til i skjema

Meldings-widget legges til i skjema

Tilgjengelige widgets

Standard widgets

Vi vil etter hvert kunne tilby en samling av forskjellige widgets, disse vil dukke opp automatisk i venstre-menyen i skjemaeditoren i Altinn Studio. Listen oppdateres etter hvert som nye widgets legges til. Per nå. er følgende widgets tilgjengelig:

Navn Beskrivelse Skjermbilde
Melding Inneholder komponentene som utgjør en standard melding:
  • tittel
  • meldingstekst
  • vedlegg
  • navigasjonsknapp

Tekstene er satt opp med referanse til felt i standard melding datamodell. Se her for mer info om meldinger.
Standard melding

Egendefinerte widgets

I tillegg til standard widgets som kommer opp automatisk i Altinn Studio, er det også mulig å definere sine egne widgets. En widget består av 3 deler:

  • Komponenter: Dette er liste over komponentene som skal inngå, inkl. definisjon av disse komponentene. Dette settes opp på samme måte som i layout-filene, man kan f.eks. kopiere ut komponenter direkte fra en layout-fil.
  • Visnings-navn: Dette er teksten som vises i Altinn Studio, i menyen der widget’en ligger.
  • Tekstressurser: Dette er valgfritt, og er en liste over tekstressurser på de språk som man ønsker å ha med. Nyttig om komponentene f.eks. skal ha noen standard tekster de bruker.

Se oppsett for meldings-widget for et konkret eksempel. Det fins også en widget-mal som kan lastes ned for å komme i gang.