Navigasjon i Altinn Studio

Slik navigerer du mellom de ulike delene av Altinn Studio.

På denne siden:

Som bruker av Altinn Studio kan du bruke ulike verktøy, avhengig av kompetanse, preferanser og kompleksiteten på det du skal utvikle. Hvordan du navigerer er ulikt mellom verktøyene.

Altinn Studio verktøy

De tre verktøyene i Altinn Studio: Designer, Repos og Code.

  • Designer

    Slik navigerer du i Altinn Studio Designer.

  • Repos

    Slik navigerer du i Altinn Studio Repos.

  • Code

    Slik navigerer du i Altinn Studio Code.