:
Sist endret: 29. aug. 2023

Eksterne

Applikasjoner laget av eksterne parter

På denne siden:

Juli 2023

 • Finansforetakets meldeplikt ved inngåelse og opphør av avtale om låneformidling (KRT-3010) (Finanstilsynet)
  Info | Repo | Kjørende tjeneste
 • Søknad om tillatelse og melding om registrering av låneformidlingsvirksomhet (KRT-3011) (Finanstilsynet)
  Info | Repo | Kjørende tjeneste
 • Innlevering av sakkyndig erklæring til Den rettsmedisinske kommisjon (Statens sivilrettsforvaltning)
  Info | Repo | Kjørende tjeneste

Juni 2023

Mai 2023

 • Vareundersøkelse for industrien (RA-1130) (Statistisk sentralbyrå)
  Info | Repo | Kjørende tjeneste
 • Informasjon om revisjon av foretak av allmenn interesse (KRT-1188) (Finanstilsynet)
  Info | Repo | Kjørende tjeneste
 • Melding om utgangsstoffer for eksplosiver (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
  Info | Repo | Kjørende tjeneste
 • Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid til høringsmyndigheter (Direktoratet for byggkvalitet)
  Repo

April 2023

Mars 2023

Februar 2023

Januar 2023

Desember 2022

November 2022

Oktober 2022

September 2022

Juli 2022

Juni 2022

Mai 2022

April 2022

Mars 2022

Februar 2022

Januar 2022

August 2021

Juni 2021

Mai 2021

April 2021

Februar 2021

Desember 2020

Juni 2020