Testing av apper

Applikasjoner (apper) kan testes i testmiljø, eller lokalt.