Testing av app API-er lokalt

Hvordan teste app-APIer lokalt.

  • API test org

    Når man kjører applikasjonene lokalt sammen med den lokale testplattformen kan man teste API som applikasjon eksponerer.

  • API bruk som sluttbruker

    Når man kjører applikasjonen lokalt så kan man teste API beregnet for sluttbruker.