API bruk som sluttbruker

Når man kjører applikasjonen lokalt så kan man teste API beregnet for sluttbruker.

TODO