Sist endret: 23. mai 2024

Hva får du?

Autorisasjonskomponentene gir tilgangsstyring og kontrollfunksjonalitet for digitale og analoge tjenester som vert i Altinn-plattformen eller andre steder.

Altinn skal i 2022-2026 modernisere sin autorisasjonsarkitektur og komponenter. Derfor er beskrivelsen nedenfor en blanding av som den er og skal være.

Altinn bruker attributt-basert tilgangskontroll (ABAC).

Kort sagt, Altinn autorisasjon kontrollerer tilgang gjennom regler definert i XACML Policies. Hver regel definerer hvilken ressurs regelen beskriver, hvilken operasjon og hvem som kan utføre den.

Altinn Autorisasjon - Komponenter

Diagrammet nedenfor viser fremtidige komponenter i en ny Altinn-arkitektur.

Fremtidig løsning Altinn Autorisasjon
Fremtidig løsning Altinn Autorisasjon

Denne arkitekturen definerer følgende komponenter.

Tilgangsadministrasjon

Denne komponenten vil være ansvarlig for å administrere tilgang til seg selv og organisasjonen.

  • Gi sluttbrukerne en oversikt over hvilke rettigheter de og andre har.
  • Administrasjon av AccessGroups
  • Mulighet for å delegere og tilbakekalle rettigheter

Les mer

Ressursregister

Denne komponenten vil gi et register over

  • Altinn 3 Apps
  • Altinn 2 apper – Eksterne tjenester vert på andre plattformer, men registrert i Altinn for autorisasjon.

Les mer

Adgangskontroll

PDP-komponenten er ansvarlig for å vurdere om brukeren skal få tilgang til en gitt ressurs eller ikke.

Komponenten har en kontekstbehandler, PIP-funksjonalitet, PRP-informasjon og mer. Les mer

Altinn Samtykke

Denne komponenten gir funksjonalitet for å be om samtykke og gi samtykke.

Github-problem