Mål

Oppsummering av målene for Altinn 3.

Brukervennlige og responsive applikasjoner

 • Brukergrensesnitt som er vennlig, effektivt og moderne.
 • Støtte for responsivt design, både for tjenestene og tjenesteutviklingsverktøyet.
 • Innebygd universell utforming med støtte for WCAG 2
 • God ytelse og lave responstider

Effektiv og selvbetjent tjenesteutvikling

 • Som utvikler kan du gjøre alt selv (inkludert å sette tjenesten i produksjon) når du vil, uten bestillinger, kursing eller lignende. Ingen flaskehalser.
 • Effektiv og reell testing, der enhetstesting lokalt fungerer likt som i testmiljøer og produksjon
 • Støtte for automatisert testing
 • Regler og logikk defineres én gang for alle kanaler (portal og API), og er mer robust enn i gammel plattform
 • Innebygd datamodelleringsverktøy (og støtte for import av modeller fra eksterne verktøy som SERES, OR, osv. )
 • Ikke behov for Citrix for å få tilgang til Altinn Studio

Enkelt for ikke-tekniske utviklere, fleksibelt for tekniske utviklere

 • Ikke-tekniske apputviklere har tilgang på relevant funksjonalitet i det nettleserbaserte grensesnittet til Altinn Studio
 • Du kan gjenbruke gode, gjennomtestede komponenter
 • Det er enkelt å gjøre kall mot eksterne API-er, både for gjenbruk av data og for å kjøre ekstern logikk
 • Tekniske utviklere kan konfigurere alle aspekter ved appene, for eksempel overstyre styling og lage egne komponenter
 • Gjenbruke tekster og andre ressurser på egnet nivå (plattform, organisasjon, applikasjon), og alle språk er støttet
 • Git brukes som kildekodehåndtering (inkludert versjonshåndtering) for appene, både fra nettleser og ved bruk av kodeeditor.

Plattformuavhengig åpen kildekode

 • Altinn 3 bygger på åpen kildekode
 • Altinn 3 skal være åpen kildekode
 • Altinn 3 kan kjøres på din egen maskin, dine egne servere, på Windows, macOS eller Linux
 • Alt er basert på åpne web-standarder og god utviklingskunnskap og -praksis.