v3

Oversikt over endringer introdusert i v3 av app frontend.

  • Breaking changes

    Oversikt over breaking changes introdusert i app frontend i v3.0.0

  • Hva er nytt?

    Oversikt over endringer som ble introdusert i v3 av app frontend.