Hva er nytt?

Oversikt over endringer som ble introdusert i v3 av app frontend.

For å se en oversikt over endringer som kommer snart kan du se på roadmap.

>3.37.2

Endringslogg for app-frontend er nå tilgjengelig på Github Releases.

3.37.2 (2022-05-20) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for uke 20 av 2022.

3.37.1 (2022-05-15) - Fiks for prefill sammen med preselectedOptionIndex

Om man bruker preselectedOptionIndex på et felt som igjen brukes til å påvirke dynamiske prefill-verdier for andre felt (eller om du bare klikker veldig fort), kunne feil prefill-verdier bli vist. Issue #8255.

3.37.0 (2022-05-15) - Støtte for sporvalg i tilstandsløse apper

Tilstandsløse (stateless) apper kan nå benytte sporvalg. Krever versjon 5.1.0 eller senere av nuget-pakker. Issue #8347.

3.36.4 (2022-05-10) - Fikset validering av tomme felter for skjulte grupper (igjen)

Etter den forrige fiksen lansert i versjon 3.35.2 ble det oppdaget at problemet vedvarte om man skjulte spesifikke felter istedenfor hele gruppen. Dette problemet er nå løst. Issue #6398.

3.36.3 (2022-05-10) - Kun referere til beskrivelse om denne finnes

Fikset en feil hvor komponenter hadde satt aria-describedby til et element som ikke fantes. Issue #23.

3.36.2 (2022-05-06) - Fikset potensiell kræsj etter valideringsfeil fra server

Fikser en nylig introdusert feil hvor en feilende validering fra serversiden kunne føre til at appen stoppet. Issue #8481.
Oppdaterte eksterne avhengigheter for uke 18 av 2022.

3.36.1 (2022-05-06) - Fikset validering av tomme felter for flerside repeterende grupper

Fikser en feil hvor påkrevde felter i en flerside repeterende gruppe førte til en feilmelding selv om man ikke hadde lagt til en instans av den repeterende gruppen. Issue #7478.

3.36.0 (2022-05-03) - Støtte for dynamikk i nøstede repeterende grupper

La til støtte for dynamikk i nøstede repeterende grupper. Issue #55.

3.35.2 (2022-05-02) - Fikset validering av tomme felter for skjulte grupper

Fikser en feil hvor skjuling av en (ikke-repeterende) gruppe med obligatoriske felter kunne føre til valideringsfeil med beskjed om at noen usynlige felter ikke var fyllt ut. Issue #6398.

3.35.1 (2022-04-28) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for uke 17 av 2022.

3.35.0 (2022-04-28) - Merke påkrevde felter

Endret standard visning av felter til at påkrevde felter markeres med en *, mens felter som er valgfrie ikke har noen markering. Valgfrie felter kan settes opp til å markeres med (Valgfri) via labelSettings-property på feltet i form layout. Se her.

3.34.4 (2022-04-28) - Fjernet overskrift om vedlegg når det ikke er noen vedlegg

Under kvitteringen ble det vist en overskrift over listen med vedlegg. Etter det ble mulig å skru av generering av PDF ble denne overskriften fortsatt vist, men har nå blitt skjult. Issue #8296.

3.34.3 (2022-04-28) - Fikset feil relatert til caching av sist besøkte side

Fikser en feil hvor stateless-applikasjoner brukte en delt nøkkel for persistering av sist besøkte side. Fikser også en feil hvor en tom side ville vises til brukeren om den cachede side-nøkkelen ikke lenger fantes. Issues #7897 og #6975.

3.34.2 (2022-04-25) - Fikset kantfarger for checkbox og radio

Kantfargene for disse komponentene fulgte ikke kontrastkravene fra WCAG 2.1. Fargene på disse har blitt endret til å følge en standardfarge. Issue #11.

3.34.1 (2022-04-22) - Fikset ugyldig HTML attributt i ImageComponent

width attributt på img elementer kan kun være tallverdi som representerer px. Vi støtter å definere width med andre måleenheter, som f.ex %. Width deklarasjonen ble flyttet til inline styling for å løse problemet. Issue #14.

3.34.0 (2022-04-11) - Options fra datamodellen

La til støtte for å sette opp options (kodelister) fra repeterende grupper i datamodellen. Les mer på [docs.](/nb/app/development/data/options/repeating-group-codelists Issue #7626.

3.33.5 (2022-04-11) - Oppdaterte ekstern avhengighet

Oppdatering av ekstern avhengighet grunnet sikkerhetshull. Pull request #8371.

3.33.4 (2022-03-31) - Webpack 5 + oppdaterte avhengigheter

App frontend bundles nå med webpack 5. Oppdaterte også eksterne avhengigheter. Issue #5073.

3.33.3 (2022-03-25) - Støtte for å definere rad eller kolonne for checkbox og radio

Lagt til støtte for å definere om radio/checkbox skal vises på en rad eller i kolonne. Issue #5730.

3.33.2 (2022-03-24) - Justert høyde for inputfelter og datovelger

Høyden på disse feltene var feil. Det har blitt rettet til 36px høyde. Issue #7377.

3.33.1 (2022-03-23) - Fikset feil med dynamiske options

Fikset en feil hvor kun den første option ble hentet om man hadde definert to komponenter med samme optionId men ulik mapping. Issue #8292.

3.33.0 (2022-03-18) - Oppdatert tekst i bekreftelsessteg + mulighet til å overstyre

Ny tekst for confirm.sender i bekreftelsessteget. Nå også mulighet til å overstyre denne. Issue #8243.

3.32.10 (2022-03-18) - Fikset feil i datovelgeren

Fikset en feil hvor ugyldige datoer ikke ville vise noen feilmelding. Issue #8121.

3.32.9 (2022-03-10) - Fikset feil med vedlegg i LocalTest

Er nå mulig å laste ned vedlegg i LocalTest. Pull request #7925.

3.32.8 (2022-03-04) - Fikset feil for nedtrekkskomponent i repeterende grupper

Fikset en feil hvor nedtrekkskomponenten i repeterende grupper kunne resultere i en ukjent feil. Issue #8169.

3.32.7 (2022-03-04) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for uke 9 av 2022. Issue #8137.

3.32.6 (2022-03-02) - Forbedret validerings-støtte for sporvalg

La til støtte for å kunne koble valideirngsmelding til data-felt som ble brukt på flere sider. Issue #8145.

3.32.5 (2022-03-02) - Forbedringer i tekster

Ulike forbedringer relatert til teksthåndtering. La også til støtte for markdown i tittel-komponentens. Issue #7874. Issue #7571.

3.32.4 (2022-03-01) - Visuelle fikser i modalen.

Justeringer i padding i modalen i mobilvisningen. Issue #8143.

3.32.3 (2022-03-01) - Kjøre frontendregler på serversidekalkuleringer

Fikset en feil der frontend regler ikke ville bli kjørt når en kalkulering på serversiden oppdaterte et felt koblet til en regel. Issue #8054.

3.32.2 (2022-02-28) - Fikset feil i Adresse-komponenten

Fikset en feil i adresse-komponenten hvor poststed enkelte ganger ikke ble oppdatert når man skrev inn postnummer. Issue #8130.

3.32.1 (2022-02-25) - Fikset feil for layout-navn

Fikset en feil hvor en app med en layout-side med navn “data” ikke ville starte. Issue #8125.

3.32.0 (2022-02-23) - Sikrede options

Er nå mulig å sette opp sikrede options. Issue #7893.

3.31.4 (2022-02-23) - Feilretting for Bekreft-steget

Fikset feil hvor spinneren ikke ble vist mens confirm request ble gjort. Viser også nå den genererte PDF’en i bekreft-steget. Issue #7824.

3.31.3 (2022-02-17) - Fikset oppstilling av label grid

Fikset oppstilling av label grid slik at den matcher en vanlig grid. Pull request #8059.

3.31.2 (2022-02-17) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for uke 7 av 2022. Issue #8048.

3.31.1 (2022-02-16) - Ny styling for knapp

Ny styling for knapp-komponent for å matche figma-skisser. Pull request #8057.

3.31.0 (2022-02-16) - Lagt til støtte for å endre tekster i arkivkvittering

Tekster i arkivkvittering kan nå overstyres fra applikasjonen, og tekstene støtter også markdown og variabler.

Issue #7902.

3.30.0 (2022-02-16) - Automatisk hente nye options når mapping endres

La til funksjonalitet for å automatisk hente options på nytt når et felt i mappingen endres.

Issue #7888.

3.29.1 (2022-02-14) - Fikset feil hvor variables i tekster ble ignorert ved kalkulering

Dette fikser en feil som ble introdusert i 3.29.0

Pull request #5893.

3.29.0 (2022-02-11) - Lagt til Navigationbar komponent

Lagt til Navigationbar komponent

Issue #5893.

3.28.2 (2022-02-10) - Flyttet testfiler

Ingen kodeendringer

Pull request #7999.

3.28.1 (2022-02-09) - Fikset en feil i checkboxkomponent

Fikset en feil som ble introdusert i 3.27.5, hvor endringer av checkbox førte til at simplebindingverdien ble satt til ,

Pull request #7996.

3.28.0 (2022-02-09) - Lagt til FileUploadWithTag komponent

Lagt til filopplastningskomponent med mulighet for merking av filer.

Issue #6479.

3.27.5 (2022-02-09) - Fikset feil i checkboxkomponent

Fikset feil i checkboxkomponent

Endringen støtter under sak #7464.

3.27.4 (2022-02-08) - Fikset feil i confirm container

Fikset feil i confirm container

Endringen støtter under sak #7464.

3.27.3 (2022-02-07) - Fikset feil i radiobuttonkomponent

Fikset feil i radiobuttonkomponent

Endringen støtter under sak #7464.

3.27.2 (2022-02-07) - Fikset feil i receipt container

Fikset feil i receipt container

Endringen støtter under sak #7464.

3.27.1 (2022-02-07) - Fikset feil i datepickerkomponent

Fikset feil i datepickerkomponent

Endringen støtter under sak #7464.

3.27.0 (2022-02-01) - Vise applikasjonseier header

Applikasjonseier vil nå vises i header for å tydeliggjøre hvem som er eier av appen.

Issue #7227.

3.26.3 (2022-02-01) - Fikset feil i adressekomponent

Fikset feil i adresse komponent

Endringen støtter under sak #7464.

3.26.2 (2022-02-01) - Fikset feil i dropdownkomponent

Fikset feil i dropdown komponent

Endringen støtter under sak #7464.

3.26.1 (2022-01-31) - Fikset feil i InstantiateContainer

Fikset feil i instantiate container

Endringen støtter under sak #7464.

3.26.0 (2022-01-30) - Designendringer for repeterende grupper

  • “Lagre”-knappen får annereledes stil enn “Neste”-knappen.
  • “Rediger”-knappen får samme focus-state stil som den redigerbare boksen så man enklere ser hvilken rad som redigeres.
  • Ikon justeres til venstre for tekst i alle ikonknapper.
  • Margen i gruppen endres slik at teksten utnytter hele bredden og flyter på samme vertikale linje som resten av innholdet i skjemaet.

Endringen støtter under sak #7577.

3.25.1 (2022-01-24) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for uke 4 av 2022.

Issue #7842.

3.25.0 (2022-01-24) - Lagt til flere datakilder for variabler i tekst

Funksjonaliteten knyttet til variabler i tekster har fått to nye datakilder. Det blir nå mulig å hente verdier fra instance og konfigurasjonsverdier fra ApplicationSettings. Støtten for konfigurasjonsverdier krever versjon 4.25.0 eller nyere av backend sine NuGet pakker.

Endringen støtter under sak #7520.

3.24.0 (2022-01-24) - Nøytralt design

La til et mer nøytralt design for app-frontend. Issue #7234.

3.23.1 (2022-01-24) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for uke 3 av 2022. Issue #7842.

3.23.0 (2022-01-21) - Dynamiske options (kodelister)

La til støtte for første utgave av dynamiske options (kodelister). Issue #5247.

3.22.9 (2022-01-20) - Typestabil FormData + Typescript forbedringer

Gjør FormData typestabil og ulike forbedringer til typer. Pull request #7718.

3.22.8 (2022-01-17) - Fikset ulike eslint feil

Fikset ulike eslint feil, la til testdekning. Noe refaktorering av eldre komponenter. Pull request #7786.

3.22.7 (2022-01-13) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for uke 2 av 2022. Issue #7753.

3.22.6 (2022-01-11) - Fikset feil med repeterende grupper

Fikset feil hvor repeterende grupper staten ikke ville bli fjernet når man lastet ny formlayout. Issue #7773.

3.22.5 (2022-01-10) - Optimalisering for SummaryGroupComponent

La til manglende keys for forbedret ytelse. Pull request #7720.

3.22.4 (2022-01-07) - Vise feilmelding for ukjent komponent

App frontend viser nå en feilmelding når den prøver rendre en ukjent komponent. Pull request #7724.

3.22.3 (2022-01-07) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for uke 1 av 2022. Issue #7753.

3.22.2 (2021-12-23) - Fikset feil med variabler i tekst

Fikset en feil hvor variabler i tekst ikke ville bli oppdatert etter en backend kalkulering. Issue #7308.

3.22.1 (2021-12-23) - Fikset feil for manglende rettigheter i stateless view

Fikset en feil hvor manglende rettigheter ville resultere i en generisk feilmelding og ikke feilmelding om manglende rettigheter. Issue #6514.

3.22.0 (2021-12-22) - Flere muligheter til å skreddersy repeterende gruppe

La til flere muligheter til å overstyre tekster og skjule “legg til” knappen for repeterende gruppe. Issue #7164.

3.21.1 (2021-12-17) - Fikset feil med validering på task

Fikset en feil hvor feilmeldinger satt i ValidateTask i ValidationHandler.cs ikke ble vist til bruker. Issue #7333.

3.21.0 (2021-12-17) - Mulighet for å bruke h2, h3 og h4 for størrelse i header komponenten i FormLayout

Det er nå mulig å bruke h2, h3 og h4, istedenfor S, M og L som verdier for størrelse i header komponenten. Issue #7611.

3.20.1 (2021-12-16) - Fikset feil i adressekomponenten

Fikset en feil hvor adressekomponenten kræsjet uventet for tomme verdier. Issue #7658.

3.20.0 (2021-12-14) - Støtte for egendefinert OIDC provider

La til støtte i frontend for at Altinn.Apps kan ha ulike OIDC provider. Issue #7173.

3.19.2 (2021-12-09) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for uke 49. Issue #7590.

3.19.1 (2021-12-09) - Endringer i bilde komponent

Flere endringer for bilde-komponenten. Issue #7484.

3.19.0 (2021-12-06) - Starte instans fra stateless visning

Støtte for å starte en data instans fra stateless visning innad i samme applikasjon. Issue #6196.

3.18.4 (2021-12-03) - Optimalisering for mobil visning

Tilbakestilte endring av maxWidth fra versjon 3.18.3 da dette skapte trøbbel med fokus-visning på større skjermer. Issue #7588.

3.18.3 (2021-12-01) - Optimalisering for mobil visning - bredde

Fikset maxWidth for input-komponenter og for address component. Issue #6697.

3.18.2 (2021-11-30) - Optimalisering for mobil visning - luft

Forbedret luft for tittel og paragraf-komponentene. Issue #6697.

3.18.1 (2021-11-30) - Optimalisering for mobil visning - bredde

Endret maxWidth på valideringsmeldinger fra auto til none. Issue #6697.

3.18.0 (2021-11-29) - Støtte for labelgrid

La til støtte for labelGrid i grid som muliggjør lengre lister med korte spørsmål og svar som kan bli presentert i en tabell-liknende visning. Issue #7027.

3.17.1 (2021-11-24) - Bugfiks DataProcessWrite.

Fikset en feil hvor numeriske felter som ble satt i DataProcessWrite ikke ble oppdatert i skjema om verdien var 0. Issue #7393.

3.17.0 (2021-11-24) - Optimalisering for mobilvisning

La til forbedringer i måten skjema ser ut på mobil. Issue #6697.

3.16.0 (2021-11-24) - Endret ikon for hjelpetekst.

Endret hjelpetekst ikonet fra plus til spørsmålstegn. Issue #5722.

3.15.1 (2021-11-18) - Ugyldige typer for reselect

Fikset ugyldige typer for reselect. Pull request #7502.

3.15.0 (2021-11-15) - Støtte for returnUrl

La til støtte for returnUrl i app-frontend. Issue #7183.

3.14.2 (2021-11-11) - Oppdatering av jsonpointer

Oppdaterte ekstern avhenghighet jsonpointer. Issue #7317.

3.14.1 (2021-11-11) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for uke 45. Issue #7317.

3.14.0 (2021-11-08) - “today”-flagg for datovelger min/max datoer

La til et flag for å dynamisk kunne styre min/max datoer basert på dagens dato. Issue #7228.

3.13.6 (2021-11-04) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for uke 44. Issue #7317.

3.13.5 (2021-10-28) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for uke 43. Issue #7303.

3.13.4 (2021-10-22) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for uke 42. Issue #7303.

3.13.3 (2021-10-15) - Høyrejustere tekst i inputfelter

La til funksjonalitete for å høyrejustere tekst i inputfelter. Pull request #7034.

3.13.2 (2021-10-14) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for uke 41. Issue #7051.

3.13.1 (2021-10-13) - Fiks for tilpasset validering av vedlegg

Fikset validering av vedlegg som krasjet med tilpasset logikk. Issue #7107.

3.13.0 (2021-10-11) - Start fra aktiv instans

La til funksjonalitet for å starte en applikasjon fra en aktiv instans. Issue #6766.

3.12.4 (2021-10-11) - Repeterende gruppe åpen konfigurasjon

La til funksjonalitet til å styre om en repeterende gruppe skal være åpen i editeringsmodus når applikasjonen lastes. Løser deler av issue #4870.

3.12.3 (2021-10-07) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for uke 40. Issue #7051.

3.12.2 (2021-10-04) - Fiks for design av readonly datovelger

Readonly datovelger nå har samme design som andre readonly komponenter. Issue #6253.

3.12.1 (2021-09-30) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for u39. Issue #6873..

3.12.0 (2021-09-29) - Bildekomponent

La til bildekomponent for enklere å kunne legge til bilder i applikasjonen. Issue #379.

3.11.9 (2021-09-29) - Støtte for JSON Schema 2020-12 i app frontend

Fikset bug hvor JSON Schema 2020-12 ikke var støttet i app frontend. Tilhørende issues: #6703 #6812.

3.11.8 (2021-09-27) - Lagt til mellomrom mellom valgfri tekst og titteltekst

Lagt til mellomrom mellom valgfri tekst og titteltekst i radioknapp, avkrysningsboks og adresse komponenter. Issue #6893.

3.11.7 (2021-09-24) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for u38. Issue #6873.

3.11.6 (20201-09-21) - Fokus indikator for input-felt

Fikset bug hvor fokus indikator ikke var synlig for input-felter. Issue #6801.

3.11.5 (2021-09-21) - Content loader visning på mobil

Fikset bug hvor content loader gikk over tildelt bredde for små skjermer. Issue #6876.

3.11.4 (2021-09-20) - Fiks for tekst parse feil

Fikset tekst parse feil i confirm steget av en app. Issue #6775.

3.11.3 (2021-09-17) - Forhåndsvalgt nedtrekksliste

Nedtrekksliste støtter forhåndsvalgt (preselectedOptionIndex) verdi. Issue #5255.

3.11.2 (2021-09-16) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for u37. Issue #6794.

3.11.1 (2021-09-09) - Oppdaterte avhengigheter

Oppdaterte eksterne avhengigheter for u36. Issue #6794.

3.11.0 (2021-09-08) - Aktør valg i stateless app

Stateless appene støtter aktør valg basert på innstillinger i app metadata. Issue #6443.

3.10.3 (2021-08-23) - Added some IDs used by automated tests

Non functional change. Not connected to an issue.

3.10.2 (2021-08-19) - Dependency patching

Patching of external dependencies for w33. Issue #6600

3.10.1 (2021-08-16) - App frontend includes partyID for stateless apps

App frontend includes partyID in calls for fetching stateless data. Issue #6609

3.10.0 (2021-08-13) - Log out functionality

Added functionality for log out from app frontend. Issue #6620

3.9.9 (2021-08-12) - Dependency patching

Patching of external dependencies for w32. Issue #6600.

3.9.8 (2021-08-05) - Dependency patching

Patching of external dependenecies for w31. Issue #6571.

3.9.7 (2021-08-03) - Bugfix print view

Fixed a bug where the print view for Altinn Apps would display an empty container. Issue #6578.

3.9.6 (2021-08-02) - Dependency patching

Patching of external dependenecies for w30. Issue #6571.

3.9.5 (2021-07-28) - Bugfix for mobile view during app startup

Fixed a bug where the app modal would behave inconsistent during app startup on mobile devices. Issue #6558.

3.9.4 (2021-07-23) - Bugfix validation trigger for groups.

Fix a bug where validations would not be triggered when closing a repeating group by clicking Edit button when trigger was present. Issue #6427.

3.9.3 (2021-07-23) - Dependency patching

Patching of external dependencies for w29.

3.9.2 (2021-07-02) - Dependency patching

Patching of external dependencies for w26. Issue #6385.

3.9.1 (2021-07-01) - Support for redirect to require higher authentication level for stateless app

Fix for bug that didn’t redirect user to login page with allowed authentication levels if logged in with a too low level. Issue #6506.

3.8.0 (2021-06-29) - Several updates to validation functionality

  • Support for adding custom error messages to client side validations (JSON schema).
  • Support for specifying single field validation (server) as FIXED to make sure resolved validation error messages are removed.
  • Fixes bug where single field validation that returned empty (no errors/warnings) did not remove existing validation messages. Issue #5747.

3.7.0 (2021-06-29) - Support for posting data from stateless app

Issue #6194.

3.6.14 (2021-06-22) - Bug fix for duplicated validation messages

Fixed a bug that caused validation messages on a FileUpload component to be displayed twice. Issue #6400.

3.6.13 (2021-06-18) - Bugfix for replaceAll with variables in text

Fix for bug introduced in 3.6.9, where only the last variable in texts with multiple variables was replaced. The change in 3.6.9 also caused summary page to fail in some cases. Issue #6455.

3.6.12 (2021-06-18) - Dependency patching

Patching of external dependencies. Issue #6385.

3.6.11 (2021-06-16) - Bugfix for disappearing validation messages

Fixed bug for disappearing validation messages. Single field validation response would overwrite all existing validations, causing earlier triggered validation messages to disappear. Issue #5857.

3.6.10 (2021-06-15) - Bugfix for navigation buttons with multiple triggers

Fixed bug for navigation buttons configured with multiple triggers, where only the first one was actually triggered. Issue #6387.

3.6.9 (2021-06-14) - Bugfix variables in text

Fixed bug where only first occurance of a variable in a given text was replaced. Issue #6091

3.6.8 (2021-06-11) - New endpoints for statless app

New endpoints for stateless app. Issue #6227

3.6.7 (2021-06-10) - Dependency patching

Patching of external dependencies. Issue #6385

3.6.6 (2021-06-09) - Dependency patching

Updated to latest major version of react v17. Issue #5072

3.6.5 (2021-06-02) Bugfix for stateless app

Fixed bug where stateless app with onEntry.show set to new-instance would crash. Issue #6321.

3.6.4 (2021-06-02) Bugfix for simple receipt

Fixed bug where simple receipt did not parse markdown if the app overrides defult texts. Issue #6232.

3.6.3 (2021-06-02) Bufix for content loader

Fixed bug where content loader did not scale for whole view. Issue #4888.

3.6.2 (2021-06-01) Bugfix for summary view of group with multiple pages

Fixed bug that caused app frontend to crash when rendering summary component for group when the group was defined with multiple pages in edit mode. Issue #6233.

3.6.1 (2021-05-28) Dependency patching

Patching of external dependencies. Issue #6324.

3.6.0 (2021-05-28) Support for hiding back button in apps

Issue #6193.

3.5.0 (2021-05-27) Support for number formatting

Added support for formatting numbers for Input-components. Issue #5972.

3.4.2 (2021-05-26) Improve look of summary for checkboxes component

Issue #6329.

3.4.1 (2021-05-20) Dependency patching

Patching of external dependencies. Issue #6221.

3.4.0 (2021-05-18) Support for stateless apps

Issue #6124.

3.3.5 (2021-05-14) - Dependency patching

Patching of external dependencies. Issue #6221.

3.3.4 (2021-05-11) Bugfix for calculation in groups

Issue #6235.

3.3.3 (2021-05-11) Run data validation on page switch, and fix group component mobile view

Issue #6236. Issue #5977.

3.3.2 (2021-05-06) - Dependency patching

Patching of external dependencies. Issue #6011.

3.3.1 (2021-05-06) Support for markdown in validation messages

Issue #5137.

3.3.0 (2021-05-03) Support for multiple views in repeating group edit mode

Issue #5869.

3.2.2 (2021-04-23) - Dependency patching

Patching of external dependencies. Issue #6011.

3.2.1 (2021-04-23) - Bugfix for group validations

Fixed a bug where groups with validation trigger would call the instance validation api. Now calls data validation. Issue #6089.

3.2.0 (2021-04-21) - Validation on group save

Added support for running validations on a group when the user tries to save an entry. Issue #5281.

3.1.6 (2021-04-19) - Bugfix for checkbox values in summary component

Fixed bug where summary would display an empty string for checkboxes with multiple selected values. Issue #5993.

3.1.5 (2021-04-19) - Bugfix for repeating group state on calculation

Fixed bug where repeating group state would not be updated if a backend calculation had altered a repeating group. Issue #6006.

3.1.4 (2021-04-19) - Bugfix for validations on group delete

Fixed bug where validations for a given group index would not be removed on delete. Issue #5960.

3.1.3 (2021-04-16) - Bugfix for validation

Fixed bug where single field validation would validate the whole instance and not data. Issue #5885.

3.1.2 (2021-04-12) - Dependency patching.

Patching of external dependencies. Issue #5957.

3.1.1 (2021-04-09) - Bugfix for slow calculate

Fixed bug where a slow backend calculation can overwrite later entered data. Issue #5754.

3.1.0 (2021-04-07)- Help text for paragraph and header components

App now supports help text for paragraph and header components. Issue #5862.

3.0.16 (2021-04-06) - Dependency patching

Patching of external dependencies. Issue #5877.

3.0.15 (2021-03-22) - Bugix for group component with checkboxes

Fixed bug where group component summary would display an empty value for checkboxes that had several selected values. Issue #5907.

3.0.14 (2021-03-19) - Dependency patching

Patching of external dependencies. Issue #5877.

3.0.13 (2021-03-18) - Internal typings

App frontend internal typings updated to fix failing tests. No issue connected.

3.0.12 (2021-03-17) - Bugfix for markdown support in summary and group titles

Fixed bug where app frontend would not render markdown in summary and group titles. Issue #5781.

3.0.11 (2021-03-17) - Bugfix for page order calculation

Fixed bug where app frontend would trigger call to calculate page order even when no calculation trigger was present. Issue #5863.

3.0.10 (2021-03-12) - Bugfix for page order calculation

Fixed bug where app frontend would trigger call to calculate page order for single page applications. Issue #5859.

3.0.9 (2021-03-12) - Dependency patching

Patching of external dependencies. Issue #5771.

3.0.8 (2021-03-12) - Support for dynamicly getting page order

App frontend now supports dynamicly fetching the page order on next page (“sporvalg”). See docs for more information. Issue #5640.

3.0.7 (2021-03-09) - Bugfix for page caching

Fixed issue where the app would cache the first page in alphabetical order and not respect the order in Settings.json. Issue #5819.

3.0.6 (2021-03-08) - Caching of last viewed page

Introduced caching of the last viewed form page, so user is returned to this page when refreshing or coming back at a later time. Issue #5278.

3.0.5 (2021-03-05) - Dependency patching

Patching of external dependencies. Issue #5770.

3.0.4 (2021-03-05) - Bugfix for text styling in titles/descriptions

Fix issue where label and description texts would get cut off mid word. Issue #5810.

3.0.3 (2021-03-02) - Bugfix for metadata with layoutsets

Fix issue where app-frontend feched wrong metadata when using layoutsets. Issue #5624.

3.0.2 (2021-02-26) - Dependency patching

Patching of external dependencies. Issue #5676.

3.0.1 (2021-02-25) - Horizontally aligned components & Bugfix for loading options

App-frontend now supports horizontally aligned components. See docs for more information. Issue #1515.

Fix issue that only loaded options related to form layout in first data task - for subsequent data tasks options were not loaded. Issue #5619.

3.0.0 (2021-02-23) - New font for App Frontend

This version changes the font for the app frontend from Roboto to Altinn-DIN. For the apps to show fonts as expected, some changes need to be made. See breaking changes for the details.