v3

Oversikt over endringer som ble introdusert i v3 av Altinn.App.* pakkene.

  • Breaking changes

    Oversikt over breaking changes introdusert i App Nuget-pakker i v3.0.0.

  • Hva er nytt?

    Oversikt over endringer som ble introdusert i versjon 3.