v4

Oversikt over endringer introdusert i v4 av Altinn.App.* pakkene.

  • Breaking changes

    Oversikt over breaking changes introdusert i App Nuget-pakker i v4.0.0.

  • Hva er nytt?

    Oversikt over endringer som ble introdusert i versjon 4.