v5

Oversikt over endringer introdusert i v5 av Altinn.App.* pakkene.

  • Breaking changes

    Overview of breaking changes introduced into app nuget packages in v5.0.0.

  • Hva er nytt?

    Oversikt over endringer som ble introdusert i versjon 5.