v7

Oversikt over endringer introdusert i v7 av Altinn.App.* pakkene og applikasjonsmalen.

  • Breaking changes

    Oversikt over breaking changes introdusert i App Nuget-pakker i v7.0.0.

  • Hva er nytt?

    Oversikt over endringer som ble introdusert i versjon 7.