Endringslogg for deployment

Oversikt over endringer introdusert i helm-chart for deployment.

  • Migrering til versjonerte charts

    Migrering fra helm template filer til versjonert helm dependency.

  • v1

    Oversikt over endringer introdusert i v1 av deployment.

  • v2

    Oversikt over endringer introdusert i v2 av deployment.