Migrering til versjonerte charts

Migrering fra helm template filer til versjonert helm dependency.

På denne siden:

For å forenkle oppraderings prosessen av deployment charts har vi flyttet template filene ut et sentralt repository på github. Fra her publiseres helm charts som igjen draes inn i apps repoene som avhengigheter.

Dette gir oss muligheten til å oppdatere standard måte for deploy til altinn3 i et sentralt repository og forenkler jobben for tjenesteiere ved oppgradering.

Hvordan avdekke om din app bruker gammel deployment stretegi

Åpne opp appen din i gitea eller hent siste versjon ned til din datamaskin med git.

Hvis mappen som heter deployment ser ut som nedenfor:

deployment
├── .helmignore
├── Chart.yaml
├── templates
│   ├── NOTES.txt
│   ├── _helpers.tpl
│   ├── deployment.yaml
│   ├── horizontalPodAutoscaler.yaml
│   ├── ingressRoute.yaml
│   ├── middleware.yaml
│   └── service.yaml
└── values.yaml

og innholdet i filen deployment/Chart.yaml er lignende dette:

apiVersion: v1
description: A Helm chart for Kubernetes
# name can only be lowercase. It is used in the templats.
name: deployment
version: 1.1.0

Benytter din applikasjon gammel deployment strategi og du kan følte guiden for hvordan du skal oppgradere til ny her.

Hvis mappen deployment ser sut som nedenfor:

deployment
├── .helmignore
├── Chart.yaml
└── values.yaml

og innholdet i `deployment/Chart.yaml er lignende dette:

apiVersion: v1
description: A Helm chart for Kubernetes
# name can only be lowercase. It is used in the templats.
name: deployment
version: 1.1.0

dependencies:
- name: deployment
 repository: https://charts.altinn.studio/
 version: 1.1.0

Benytter din applikasjon siste deployment strategi.

Hvordan du konfigurerer din deployment er dokumentert her

Nye versjoner er tilgjengelige. Hvis det er ny major versjon må du være obs på breaking changes.

Migrere til ny deployment strategi

Migreringen er rimelig enkel og involverer bare tre endringer i mappen deployment:

 1. Slett mappen templates.
 2. Definer avhengigheten til den sentralt vedlikeholde helm-charten i din Chart.yaml.
  dependencies:
  - name: deployment
   repository: https://charts.altinn.studio/
   version: 1.1.0
  
  Your Chart.yaml should now look like this:
  apiVersion: v1
  description: A Helm chart for Kubernetes
  # name can only be lowercase. It is used in the templats.
  name: deployment
  version: 1.1.0
  
  dependencies:
  - name: deployment
   repository: https://charts.altinn.studio/
   version: 1.1.0
  
 3. Legg til en ny linje i toppen av values.yaml og skriv inn deployment: på denne linjen. Legg til to space først på hver linje etter dette (yaml behandler tab og mellomrom forskjellig så forsikre deg om at det er mellomrom).

  Gitt at din values.yaml ser ut som det her:
  replicaCount: 3
  
  image:
  # Set "repository" name of your image for manual Helm install and upgrade.
   repository:
   tag: latest
   pullPolicy: Always
   pullSecrets:
    # Change this to the name of your pull secret
    - name: acr-secret
  
  service:
  name: deployment
  type: ClusterIP
  externalPort: 80
  # If your application is running on another port, change only the internal port.
  internalPort: 5005
  
  linkerd:
   enabled: true
  
  ingressRoute:
   name: Will be inserted during deploy
   entryPoints:
    - http
    - https
   routes:
    - match: Will be inserted during deploy
     kind: Rule
     services:
      - name: Will be inserted during deploy
       port: 80
     middlewares:
      - name: hsts-header
   tls:
    options:
     name: tls-options
    secretName: ssl-cert
  
  volumeMounts:
   - name: datakeys
    mountPath: /mnt/keys
   - name: accesstoken
    mountPath: "/accesstoken"
  
  volumes:
   - name : datakeys
    persistentVolumeClaim:
     claimName: keys
   - name: accesstoken
    secret:
    secretName: accesstoken
  
  Etter at du har gjort dine migrerings endringer bør denne se ut som følger:
  deployment:
   replicaCount: 3
  
   image:
    # Set "repository" name of your image for manual Helm install and upgrade.
    repository:
    tag: latest
    pullPolicy: Always
    pullSecrets:
    # Change this to the name of your pull secret
     - name: acr-secret
  
   service:
    name: deployment
    type: ClusterIP
    externalPort: 80
    # If your application is running on another port, change only the internal port.
    internalPort: 5005
  
   linkerd:
    enabled: true
  
   ingressRoute:
    name: Will be inserted during deploy
    entryPoints:
     - http
     - https
    routes:
     - match: Will be inserted during deploy
      kind: Rule
      services:
       - name: Will be inserted during deploy
        port: 80
      middlewares:
       - name: hsts-header
    tls:
     options:
      name: tls-options
     secretName: ssl-cert
  
   volumeMounts:
    - name: datakeys
     mountPath: /mnt/keys
    - name: accesstoken
     mountPath: "/accesstoken"
  
   volumes:
    - name : datakeys
     persistentVolumeClaim:
      claimName: keys
    - name: accesstoken
     secret:
      secretName: accesstoken
  

Commit og Push dine endringer til gitea og neste deploy av din applikasjon vil være med ny deployment strategi