Breaking changes

Oversikt over breaking changes introdusert i deployment i v1.1.0

Helm chart flyttet til eksternt repository. Følg migreringsguiden