v2

Oversikt over endringer introdusert i v2 av deployment.

  • Breaking changes

    Oversikt over breaking changes introdusert i deployment i v2.0.0

  • Hva er nytt

    Oversikt over endringer som ble introdusert i v2 av deployment.