Breaking changes

Oversikt over breaking changes introdusert i deployment i v2.0.0

  1. Endring på navnet til deployment i kubernetes fører til en nedetid opp til tiden applikasjonen bruker på å starte
  2. Standard antall replikas ved start er endret fra 1 til 2 og autoskalering påskrudd som standard (min: 2, max: 10) Hvis din applikasjon kun kan ha en replika må overstyres i deployment/values.yaml
deployment:
  replicaCount: 1
  autoscaling:
    enabled: false