Hva er nytt

Oversikt over endringer som ble introdusert i v2 av deployment.

På denne siden:

2.0.0

Oppgradering til 2.0.0 fra 1.x.x vil føre til en kort nedetid ved første deploy. Påfølgende deployments vil gå som normalt

Hvis din apps deployment mappe fortsatt har undermappen templates vennligst følg migrerings guiden

Changes introduced

 • Deployment objektet får nytt navn -v2 dette på grunn av nødvendig endring på selector som ikke kan endre på et objekt. ADVARSEL fører til nedetid ved førstegangs deploy
 • Alle applikasjoner får satt resource requests
 • Horizontal pod autoscaler er påskrudd som default (automatisk skalering av applikasjon)
 • Labels and selectors oppdaterte for de fleste kubernetes objekter
 • Standard initial skalering er endret fra 1 til 2

Nye valgfrie felter med standard verdier tilgjengelig for overstyring i values.yaml

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
deployment:
 autoscaling:
  enabled: true
  replicas:
   min: 2
   max: 10
  avgCpuUtilization: 70
  behavior:
   stabilizationWindowSeconds:
    scaleUp: 0
    scaleDown: 120
 resources:
  requests:
   cpu: 300m
   memory: 256Mi

Gjennomgang

3. Aktiver eller deaktiver autoskalering for denne applikasjonen.

5. Nedre grense for antall pods som kan settes av autoskaleringen.

6. Øvre grense for antall pods som kan settes av autoskaleringen.

7. Grensen for gjennomsnittlig CPU utnyttelse (målt i prosent av request CPU) over alle pods for når skalering skal inntreffe.

9. Stabiliseringsvinduet brukes for å begrense unødvendige endringer i antall replikaer av applikasjonen.

10. Antall sekunder gjennomsnittlig CPU forbruk over alle pods er over terskelverdi (cpuAvgCpuUtilization) før oppskalering starter.

11. Antall sekunder gjennomsnittlig CPU forbruk over alle pods er under terskelverdi (cpuAvgCpuUtilization) før nedskalering starter.

14. CPU millicores reservert av kubelet for hver pod/replica av denne applikasjonen. Benyttet av HPA for å kalkulere skalering. Pods kan bruke mer CPU enn dette hvis det er tilgjengelig.

15. Minne reservert av kubelet for hver pod/replica av denne applikasjonen. Pods kan bruke mer minne enn dette hvis det er tilgjengelig.

Nye valgfrie felter uten standard verdier tilgjengelig for overstyring i values.yaml

1
2
3
4
5
deployment:
 resources:
  limits:
   cpu: 1000m
   memoty: 512Mi

Lines walkthrough

4. Øvre grense for CPU millicores en pod kan benytte. Forsøk på bruk utover dette vil føre til CPU throttling.

5. Øvre grense for minne en pod kan benytte. Pods som forsøker å allokere mer minne en dette vil termineres med en “Out of memory (OOM)” error.

Pull requests merged