:

Utvikle en komponent

Start gjerne utviklingen av ny funksjonalitet eller nye komponenter som er godkjent av Altinn. Vi setter pris på om du planlegger arbeidet ditt med oss før du begynner.

Før du starter utvikling av ny funksjonalitet kan det være lurt å sjekke om oppgaven allerede ligger i backloggen vår. Om du ikke finner den vil vi gjerne at du først foreslår ønsket funksjonalitet/komponent og starter en dialog med oss før utviklingen starter.

Contributing process
Ønsket forløp når nye komponenter skal utvikles

Vi stiller samme krav til eksterne bidrag som vi gjør til vår egne. Før utviklingen starter vil vi derfor gjerne være med å spesifisere hvordan komponenten skal løses både når det gjelder design og tekniske beslutninger. Det beste for å få til en bra flyt er en dialog.

I dialog med deg vil vi:

  • Finne ut hva komponenten skal dekke og diskutere løsningen
  • Er det mangler i designskisser eller teknisk løsning som må utbedres
  • Trenger du hjelp med design eller brukertesting

Utviklingshåndbok

All informasjon du trenger for komme i gang finner du i vår utviklingshåndbok. Håndboken inneholder blant annet informasjon du trenger for å skrive konsistent kode og bygge nye komponenter.

Tilgjengelighetstest

Apper bygget på Altinn 3 skal være tilgjengelig for alle og for å forsikre oss om dette skal vi oppfylle WCAG 2.1 rettningslinjene. Se kravene beskrevet på UU-tilsynet eller a11yproject.

Review av komponent

Når en pull request blir laget vil vi gjøre en review av komponenten din. Forhåpentligvis har vi blitt enige om hvordan komponenten skal løses på forhånd slik at ikke de store endringene blir i denne delen av prosessen.

  • Testing
  • WCAG-testing
  • Code review
  • Design review

Dersom vi finner noe som bør utbedres kontakter vi deg for videre utvikling.