Foreslå en ny komponent

Om dere har behov for en komponent eller funksjonalitet som vi ikke tilbyr ønsker vi at behovet blir meldt som en feature request før utviklingen starter.

 • Opprett en Feature request in github.
  Beskriv komponenten, forklar hvorfor den vil være nyttig og i hvilken sammenheng den trengs.
 • Review av forslag
  Altinn går gjennom forslaget for å kontrollere at en eventuell ny komponent oppfyller visse kriterier. Etter gjennomgangen vil Altinn gi deg beskjed om beslutningen og anbefalingene.
 • Planlegg utviklingen
  Et medlem av teamet vil kontakte deg for å finne ut i samarbeid hvem som skal fortsette utviklingen.
Foreslå en ny komponent

Ønsket forløp når nye komponenter blir foreslått

Kriterier

Når et nytt forslag tas inn til vurdering ser vi først og fremst på hva som faktisk er behovet og hva komponenten skal løse. Er det en ny komponent som trengs eller har vi eksisterende funksjonalitet som kan endres eller utvides?

Dersom løsningen er en ny komponent, ønsker vi å sikre best mulig kvalitet på denne ved å imøtekomme følgende kriterier:

 • Brukbar - Forslaget skal tilfredsstille brukernes behov, være forståelig, gjenkjennelig og forhindre at det oppstår problemer.
 • Tilgjengelig - Forslaget skal følge standarden i WCAG 2.1.
 • Konsekvent - Forslaget skal gjenbruke eksisterende stiler og komponenter i designsystemet der det er relevant. Brukere skal ikke trenge å lure på om forskjellige ord, situasjoner eller handlinger betyr det samme.
 • Allsidig - En ny komponent bør utformes slik at den kan brukes i andre tilsvarende scenarioer og tjenester.