Teams

Våre DevOps-teams

  • Apps

    Team Apps sitt hovedansvar er å assistere tjenesteeiere i migrering av tjenester fra Altinn 2 og utvikling av nye tjenester på Altinn 3.

  • Platform

    DevOps teamet Platform jobber hovedsaklig med Altinn 3 sine platform applikasjoner og drift av disse.

  • Studio

    Team Studio jobber hovedsaklig produkter relatert til bygging og utvikling av Altinn 3 applikasjoner.