Platform

DevOps teamet Platform jobber hovedsaklig med Altinn 3 sine platform applikasjoner og drift av disse.

Ansvarsområder

Platform teamet har ansvar for de fleste felles tjenestene for Altinn 3. Dette inkluderer videreutvikling, retting av feil og mangler, infrastruktur og tilgjengelighet.

Repository

Events

Applikasjonen Events og tilhørende funksjoner i Azure gir Altinn 3 en mekanisme for å publisere og abonnere på hendelser.

Repository

Pdf

Applikasjonen Pdf kan benyttes til å generere PDF dokumenter av Altinn 3 skjema.

Repository

Profile

Applikasjonen Profile gir Altinn 3 tilgang til profilinformasjon på brukere i Altinn.

Repository

Receipt

Applikasjonen Receipt er et system for å vise en kvittering på at et skjema er fylt ut og ferdistilt.

Repository

Register

Applikasjonen Register gir Altinn 3 tilgang til registerinformasjon på personer og virksomheter som opererer i Norge.

Repository

Storage

Applikasjonen Storage gir en app i Altinn 3 et sted å lagre data som blir samlet inn, og metadata om tilstanden til skjema under utfylling.

SBLBridge

Applikasjonen SBLBridge er Altinn 3 sin proxy inn mot Altinn 2 systemet.

Annen infrastruktur

Teamet har også ansvar for alle applikasjonseierspesifikke Kubernetes cluster, og Dev-Test-Lab miljøet ai-dev med alle utviklermaskiner.