Studio

Team Studio jobber hovedsaklig produkter relatert til bygging og utvikling av Altinn 3 applikasjoner.

Ansvarsområder

Studio teamet har ansvar for følgende Altinn 3 produkter:

  • Studio Designer
  • Altinn App
    • Frontend
    • Template (backend for Frontend)

Dette inkluderer videreutvikling, retting av feil og mangler, dokumentasjon, build og release pipelines, infrastruktur og tilgjengelighet og selvfølgelig sørge for at det kjører som det skal i produksjon.

Altinn Studio

Altinn Studio
Kubernetes Wrapper]

Altinn App

Frontend
AppTemplate