Presentasjoner og Altinn kaffe

The Altinn-kaffe meeting series is a low threshold meeting series, where app owners (and potential app owners) can learn more about what we're doing in Altinn 3. It's also designed to gather information on how Altinn can help app owners realise their Altinn 3 potential. Slides mainly in Norwegian.

På denne siden:

Introduksjonspresentasjon og utbredelsesstrategimøte

Det første møtet var en lengre introduksjon til plattformen og målene med den.

Vi holdt et møte for at man skulle kunne gi input på Altinn 3 utbredelsesstrategi 28. januar 2021. Disse presentasjonene ble vist.

Vi har også lagd en mer generell presntasjon om hva Altinn Studio / Altinn 3 er, og hvordan man kommer i gang

Status og planer

Annenhver uke presenterer vi hva vi har gjort og hva vi planlegger å gjøre den neste to-ukersperioden.

Temamøter

Ukene vi ikke presenterer status, har vi temamøter. Hvis det ikke ligger noen presentasjon, hadde vi sannsynligvis livedemo eller gjennomgang av dokumentasjon.

NDC 2020

Dette er et foredrag som ble holdt 11. juni 2020 på NDC Oslo, der tre av utviklerne våre presenterer Altinn 3 like etter produksjonssetting.

Foredraget er på engelsk, men er tekstet på både engelsk og norsk.

Fagprat med Digitaliseringsdirektoratet