Roadmap for Altinn Studio

Høynivå roadmap og funskjonelle beskrivelser for Altinn Studio og funksjonalitet som understøtter apper utviklet der.

For informasjon om hvordan man bruker funksjonalitetene beskrevet her, se seksjonene om apper og API.