Applikasjonseierfunksjonalitet in Altinn 3

Dette er funksjonaliteten for applikasjonseiere i Altinn 3, og noen av de større planene framover.

På denne siden:

Lansert funksjonalitet

For informasjon om hvordan man bruker funksjonalitetene som er beskrevet her, se brukerdokumentasjonen for Altinn Studio og API.

Tjenesteutvikling i GUI

I brukergrensesnittet til Altinn Studio kan du gjøre følgende:

 • Opprette (og finne igjen) en app
 • Laste opp datamodell
 • Legge inn tekster
 • Lage et enkelt skjema (en eller flere sider), med kobling mellom elementer, tekster og datamodell
 • Legge inn dynamikkregler (NB! Kodes i JavaScript)
 • Deploye app til test- og produksjonsmiljø

Tjenesteutvikling via kode

Ved å hente ned applikasjonskoden (via Git) lokalt (eller ved å redigere på app-filene i repository-visning) kan du gjøre alle mulige endringer av appen. Dette inkluderer blant annet standardfunksjonalitet for å:

 • Lage kalkulerings- og valideringsregler
 • Koble på forhåndsutfylling
 • Legge inn API-oppslag
 • Redigere på prosessen/arbeidsflyten i appen
 • Redigere på autorisasjonsreglene for appen, samt lage egendefinert instansieringslogikk
 • Lage egendefinerte hendelser/events

Teste lokalt

Når du har applikasjonskoden lokalt, kan du også benytte deg av muligheten til å ha et lokalt testmiljø for å gjøre de fleste typer testing.

Integrasjon med tjenesteeier

Altinn 3 har standardiserte API-er som tjenesteeier kan bruke for å hente og laste opp data. For nedlasting bygger Altinn 3 på at tjenesteeier gjør spørringer og laster ned data (pull). I tillegg kan tjenesteeier benytte app-enes API-er for å instansiere eller gjøre endringer på instanser.

Man kan redusere mengden spørringer ved bruk av push av events - at tjenesteeier varsles når det er data til nedlasting (Q2 2021) (#4728) ✔️

For å benytte API-ene som tjenesteeier må man autentisere seg med Maskinporten.

Forvaltning av apper

Det er lagt opp til tilgang til overvåking av egne applikasjoner, slik at man kan ha oversikt over hvordan appene fungerer. Se også sidene om vedlikehold av apps.

 • Mulighet for å lage en ny app som kopi av en tidligere (Q3 2021) (#5923) ✔️

Kommende funksjonalitet

Altinn 3 er i stadig videreutvikling, og funksjonalitet lanseres løpende. Backlogg revideres åtte ganger i året, og mindre endringer kan også forekomme mellom revisjonene. Generelt kan man si at jo lenger frem i tid leveranse er planlagt jo mer usikkert er angitt leveransetidspunkt.

Endringer beskrevet i kursiv er å regne som på idéstadiet, og er ikke besluttet at skal utvikles.

Tjenesteutvikling i GUI

For all kommende funksjonalitet gjør vi vurderinger av om det er egnet å løse det i GUI. På et senere tidspunkt (2023 eller senere) vil vi gjøre et løft for at mer funksjonalitet skal være tilgjengelig via GUI.

 • Støtte for branching i Altinn Studio (Q4 2021) (#985)

Datamodellering

Den avhengigheten vi i dag har til at datamodellering skal gjøres i et eksternt system vil forsvinne. Noen høydepunkter i planene for datamodellering i Altinn 3 er:

 • Å kunne jobbe med en datamodell i et GUI (Q4 2021) (#5551)
 • Integrasjoner med Felles datakatalog (Q1 2022) (#3811)
 • Å kunne få automatisk generert datamodell fra det man bygger av brukergrensesnitt
 • Å kunne få automatisk generert forslag til brukergrensesnitt ut fra datamodellen

Forvaltning av tjenester

Vi ønsker å gjøre tjenesteeiere i stand til å selv forvalte sine applikasjoner i Altinn 3. For å få til dette kommer blant annet:

 • Mulighet for å avpublisere en applikasjon (Q4 2021) (#3717)
 • Webanalyse for applikasjonene

Integrasjon med tjenesteeier

Pull av data vil fortsatt være grunnmønsteret for at tjenesteeier får tilgang til data, men det kommer et par unntak:

 • Mulighet for å bruke eFormidling som grensesnitt for å få data direkte fra en Altinn 3-app til tjenesteeiers systemer (Q4 2021) (#4788)
 • Splitt av data - flere tjenesteeiere kan motta data fra samme tjeneste (Q3 2022) (#4274)