Sluttbrukerfunksjonalitet i Altinn 3

Dette er funksjonaliteten for applikasjonseiere i Altinn 3, og noen av de større planene framover.

På denne siden:

Lansert funksjonalitet

For informasjon om hvordan man bruker funksjonalitetene som er beskrevet her, se brukerdokumentasjonen for Altinn Studio.

Skjemafunksjonalitet

Støtte for innsendingstjenester. Et utvalg standardkomponenter å bygge med (eks. tekstfelt, radioknapp, sjekkliste, datovelger, vedlegg, repeterende gruppe av komponenter), inkludert sidestilling av elementer (støtte for grid). Støtte for at skjemaet består av flere sider, men sluttbruker kan kun navigere framover/bakover mellom sidene (styrt navigasjon). Alle skjema og elementer har standardisert look and feel.

Støtte for å sette opp ulike regler, herunder kalkulering, validering og dynamikk på både element- og sidenivå (dvs. styre hva som vises ut fra hva bruker fyller inn i skjemaet.)

Elementene kobles med tekster og knyttes til datamodell. Mulighet til å koble på API-er som datakilder, samt å forhåndsutfylle med data fra Altinns kopier av Folkeregisteret og Enhetsregisteret.

Vi støtter også innsynstjenester (rene oppslagstjenester) (#1328) ✔️

Arbeidsflyt i applikasjonen

Du kan kombinere flere ulike steg i den rekkefølgen som er relevant for tjenesten:

 • Utfylling/melding (data) - eksponering av data fra tjenesteeier og/eller innhenting av data fra sluttbruker
 • Bekreftelse (confirm) - bruker skal bekrefte at dette er dataene de ønsker å sende inn
 • Vente på tilbakemelding (feedback) - prosessen er ikke fullført, men det er andre enn bruker (tjenesteeier eller tredjepart) som skal gjøre noe

I tillegg har alle en sluttstatus for at instanser er arkivert/fullført.

Autentisering og autorisasjon

Det er støtte for å definere hvilke(n) rolle(r) som har tilgang til ulike operasjoner per steg i arbeidsflyten. Rollene kan enten være Altinn-roller, roller fra Enhetsregisteret eller at tjenesteeier selv har tilgang.

Integrasjon med meldingsboksen i Altinn

Instanser av tjenester ligger i brukers meldingsboks på samme måte som i Altinn 2. Det er mulig å finne instansene ved bruk av søk (men med enkelte begrensninger).

Du kan bruke presentasjonsfelter for å skille instanser av samme app fra hverandre (Q2 2021) (#594) ✔️

Tjenesteeier har selv mulighet til å angi hvilken status som er relevant for den enkelte instans. Det er også mulig å definere opp at instanser av en app aldri skal legges i brukers arkiv.

Integrasjon med sluttbrukersystemer

Tjenestene har standardiserte API-er som kan benyttes for innsending fra tredjepartssystemer. Hver app har sine egne endepunkter. Autentisering av bruker skjer med ID-porten.

Kommende funksjonalitet

Altinn 3 er i stadig videreutvikling, og funksjonalitet lanseres løpende. Backlogg revideres åtte ganger i året, og mindre endringer kan også forekomme mellom revisjonene. Generelt kan man si at jo lenger frem i tid leveranse er planlagt jo mer usikkert er angitt leveransetidspunkt.

Endringer beskrevet i kursiv er å regne som på idéstadiet, og er ikke besluttet at skal utvikles. Lenker i parentes er til beskrivelser i vår åpne backlog på Github.

Skjemafunksjonalitet

Det skal være mulig å definere opp brukergrensesnitt som passer godt til den enkelte tjenestens behov. Eksempler på kommende funksjonaliteter:

 • Friere navigering mellom sider (Q4 2021) (#5893)
 • Utfyllbare tabeller (Q4 2021) (#378)
 • Mulighet for å endre språk inne i applikasjonen (Q1 2022) (#2055). Denne endringen gjør det også mulig å tilby tjenester på andre språk enn bokmål/nynorsk/engelsk.
 • Ulike «tema» for brukergrensesnittet i portalen (#2115)

Arbeidsflyt i applikasjonen

Vi vil utvide biblioteket med tilgjengelige arbeidsflytsteg for å dekke stadig flere bruksområder. Eksempler på kommende funksjonaliteter:

 • Funksjonell signering (Q4 2021) (#5540)
 • Teknisk signering (Q1 2022)
 • Komplekse signeringsregler - f.eks. basert på hva som fylles ut i skjemaet og parallellsignering (x av y personer skal signere) (Q2 2022) (#1324) / (#1325)
 • Betaling (Q3 2022) (#1320)
 • Friere navigering mellom stegene i prosessen (Q4 2021) (#2743)
 • Innhenting av samtykke

Autentisering og autorisasjon

Vi skal tilby minst samme fleksibilitet for brukerne til å styre hvem som har tilgang til Altinn 3-tjenestene som finnes i Altinn II. Det innebærer f.eks. følgende endringer:

 • Støtte for delegering på app-nivå (Q4 2021) (#2731)
 • Støtte for delegering på instansnivå (Q4 2021) (#2732)
 • Tilgang til app med virksomhetsbruker (#3743)
 • Whitelisting av aktuelle brukere for en app (#5547)

Hendelsesstyrte tjenester

For å bygge sammenhengende tjenestekjeder, uten at man må bygge kompleks orkestrering, er det nødvendig at en tjeneste skal kunne “reagere” på hendelser i en annen app, eller på eksterne hendelser. Å legge til rette for denne måten å lage tjenestekjeder ligger i planene for andre halvår 2022.

Varslinger (e-post og sms)

Å sende ut varsler på e-post og/eller sms er en viktig del av flere tjenester. Inntil videre vil Altinn 3 bruke varslingsfunksjonaliteten i Altinn II.

 • Det skal være mulig å koble varslingene til ulike hendelser i appene (Q1 2022) (#4275)
 • Sluttbruker selv skal kunne sende e-post av kvitteringen (Q3 2022) (#1902)

Integrasjon med meldingsboksen i Altinn

Det skal være lett å finne riktig instans av en tjeneste i meldingsboksen. For å få til dette legger vi til:

 • Støtte for å lage ny instans med utgangspunkt i en eksisterende - lag ny kopi (Q2 2021) (#1566)
 • Sjekk av om man allerede har en instans av app i meldingsboks, slik at man får velge mellom ny instans eller fortsette på eksisterende (Q2 2021) (#1811)
 • Mulighet for å søke i innholdet i instansene (#5450)