:

Isolasjon

På denne siden:

For å hindre at en tjeneste hos en tjenesteeier kan påvirke andre tjenesteeiere blir isolasjon ilagt stor vekt i Altinn 3.

Separasjon mellom test og produksjon

Tjenesteeiere utvikler appene/tjenestene i et eget tjenesteutviklingsmiljø og produksjonssetter de i et produksjonsmiljø.

Tjenesteeier-miljø (kjøremiljø)

Appene til en tjenesteeier kjører i sitt eget kjøremiljø (AKS). Dette medfører at kjøremiljø til en tjenesteeier ikke kan påvirke en annen tjenesteeier sitt kjøremiljø hverken under test eller produksjon.

Personopplysninger i innsendinger

Hver tjenesteeier har en egen lagringskonto der data lagres ved hjelp av Altinn-platform. Her lagres skjemadata og filvedlegg. Metadata om instanser lagres i en felles database for raskere oppslag ved søk.

Merk at tjenesteeier ikke har tilgang til disse ressursene i Azure, men må benytte Altinn 3 APIene for uthenting av innsendte data.

Beskyttelse av API-nøkler, sertifikater o.l.

Flere tjenester vil ha behov for å integrere mot andre løsninger der det benyttes en nøkkel eller virksomhetssertifikat for å autentisere seg. Hver tjenesteeier har sitt eget nøkkelhvelv der man kan lagre disse hemmelighetene.

⚠ Tjenesteeiere har selv ansvar for å sikre at data ikke kommer på avveie ved bruk av eksterne APIer.