Last modified: May 28, 2024

Texts

Modul 1

I denne modulen skal du opprette selve tjenesten, sette opp noen enkle innstillinger, lage en datamodell og sette opp et enkelt skjema basert på kravene fra Sogndal kommune. Temaer som dekkes i denne modulen: Opprette ny tjeneste Lage datamodell Legge til skjemakomponenter og koble dem til datamodell Redigering av tekster i skjema Oppgaver Vis/skjul innhold Opprette ny tjeneste Krav fra kommunen Tjenesten må ha en beskrivende ID som gjør det enkelt å finne den igjen blant det store antallet tjenesteer Sogndal kommune har i Altinn Studio. »

Module 1

In this module, you will create the application itself, add a data model, and set up a simple form based on the requirements from Sogndal Municipality. You’ll have to perform the first two tasks, creating the application and adding the data model, in Altinn Studio’s graphical user interface, Altinn Studio Designer (Designer). If you are developing the app locally, you can follow the instructions for preparing for local development and testing after completing these tasks. »

Module 1

In this module, you will create the application itself, add a data model, and set up a simple form based on the requirements from Sogndal Municipality. You’ll have to perform the first two tasks, creating the application and adding the data model, in Altinn Studio’s graphical user interface, Altinn Studio Designer (Designer). If you are developing the app locally, you can follow the instructions for preparing for local development and testing after completing these tasks. »

Modul 3

I denne modulen skal du videreutvikle tjenesten du laget i Modul 1 med blant annet en ny side og dynamisk skjuling av felter. Denne modulen vil i all hovedsak foregå i Altinn Studio designer, men noen oppdateringer vil også trenge at vi oppdaterer filene til tjenesten direkte i det sentrale filområdet til tjenesten. Temaer som dekkes i denne modulen: Flere sider Bildekomponent Dynamisk skjuling av felter/komponenter Flervalgskomponenter Oppgaver Vis/skjul innhold Legge til infoside For skjemaer der det samles inn eller gis mye informasjon kan det forbedre brukeropplevelsen dersom man deler tjenesten opp i flere sider. »