Last modified: Jun 17, 2024

Translate-to-English

CustomButton

⚠️ Custom actions is under active development. This functionality is not configurable directly in Altinn Studio yet, and must be configured manually in the JSON files. Introduction The CustomButton component provides a way to define custom behaviour tied to the clicking of a button. The component lets you define a list of actions that will be executed when the button is clicked. These actions are separated into two types: ClientActions and ServerActions. »

CustomButton

⚠️ Custom actions is under active development. This functionality is not configurable directly in Altinn Studio yet, and must be configured manually in the JSON files. Introduction The CustomButton component provides a way to define custom behaviour tied to the clicking of a button. The component lets you define a list of actions that will be executed when the button is clicked. These actions are separated into two types: ClientActions and ServerActions. »

Practical tips for resource allocation

Før vi går på konkrete tips må vi kort introdusere Helm Chart. Helm Chart er de(n) filen(e) som styrer hvordan applikasjonen din deployes) til Kubernetes. Det er også her man styrer CPU og minne allokering. Du finner Chart.yamlog values.yamli deployment mappen i applikasjonen din. Dette er viktige filer som kan være lett å overse og ikke ha et aktivt forhold til. Tips 1 - Kjør siste versjon av Helm Chart Med siste versjon får du de mest oppdaterte innstillingene som standard. »

Practical tips for resource allocation

Før vi går på konkrete tips må vi kort introdusere Helm Chart. Helm Chart er de(n) filen(e) som styrer hvordan applikasjonen din deployes) til Kubernetes. Det er også her man styrer CPU og minne allokering. Du finner Chart.yamlog values.yamli deployment mappen i applikasjonen din. Dette er viktige filer som kan være lett å overse og ikke ha et aktivt forhold til. Tips 1 - Kjør siste versjon av Helm Chart Med siste versjon får du de mest oppdaterte innstillingene som standard. »

Resource Allocation

Primært vil det være CPU og minne som fordeles. Man kan sette minimum (requests) og et tak (limit) for en container. Hvis en pod har flere containere vil kubernetes summere opp disse. I Altinn 3 benytter vi som default requests, dvs. minimum for hva en applikasjon vil legge beslag på. CPU CPU spesifiseres i CPU enheter, hvor 1 CPU enhet = 1 fysisk CPU kjerne eller 1 virtuell kjerne. Man kan spesifisere fraksjoner og enten spesifisere 0. »

Resource Allocation

Primært vil det være CPU og minne som fordeles. Man kan sette minimum (requests) og et tak (limit) for en container. Hvis en pod har flere containere vil kubernetes summere opp disse. I Altinn 3 benytter vi som default requests, dvs. minimum for hva en applikasjon vil legge beslag på. CPU CPU spesifiseres i CPU enheter, hvor 1 CPU enhet = 1 fysisk CPU kjerne eller 1 virtuell kjerne. Man kan spesifisere fraksjoner og enten spesifisere 0. »

Runtime Environment

Altinn 3 applikasjoner for en tjenesteeier kjører i Azure Kubernetes Service (AKS) fra Microsoft Azure. Dette er en såkalt Managed Service hvor vi lar Microsoft Azure ta seg av den underliggende driften av Kubernetes clusteret. Altinn står for konfigurering og provisjonering av clusteret, mens tjenesteeier har selv ansvar for utrulling av applikasjonene til clusteret. For detaljert dokumentasjon av hvilke muligheter som finnes må man se på: Azure Kubernetes Services Kubernetes, og da spesielt hvordan ressurser administreres - et ansvar som er delt mellom Altinn og tjenesteeier. »

Runtime Environment

Altinn 3 applikasjoner for en tjenesteeier kjører i Azure Kubernetes Service (AKS) fra Microsoft Azure. Dette er en såkalt Managed Service hvor vi lar Microsoft Azure ta seg av den underliggende driften av Kubernetes clusteret. Altinn står for konfigurering og provisjonering av clusteret, mens tjenesteeier har selv ansvar for utrulling av applikasjonene til clusteret. For detaljert dokumentasjon av hvilke muligheter som finnes må man se på: Azure Kubernetes Services Kubernetes, og da spesielt hvordan ressurser administreres - et ansvar som er delt mellom Altinn og tjenesteeier. »

Utvikle datamodell for Altinn 2 i Altinn Studio

Endre eksisterende datamodell Eksisterende datamodell (XSD) kan lastes opp i verktøyet og redigeres. Alle XSD attributter vil følge med fra den opprinnelige XSD’en, selv om disse ikke kan redigeres i verktøyet. Dersom det kun er behov for små endringer på datamodellen, og det kun er behov for endringer ifm Altinn 2, anbefales det allikevel at man gjør disse endringene manuelt direkte på XSD’en. Dette kan gjøres med forskjellige verktøy, noen eksempler følger: »

Utvikle datamodell for Altinn 2 i Altinn Studio

Endre eksisterende datamodell Eksisterende datamodell (XSD) kan lastes opp i verktøyet og redigeres. Alle XSD attributter vil følge med fra den opprinnelige XSD’en, selv om disse ikke kan redigeres i verktøyet. Dersom det kun er behov for små endringer på datamodellen, og det kun er behov for endringer ifm Altinn 2, anbefales det allikevel at man gjør disse endringene manuelt direkte på XSD’en. Dette kan gjøres med forskjellige verktøy, noen eksempler følger: »