Last modified: Feb 26, 2024

React

Modulært rammeverk for å utvikle UI komponenter og SPA applikasjoner.

React logo
React logo

 • Modulært rammeverk for å utvikle UI komponenter som kan gjenbrukes flere steder i løsningen.
 • Hvert React komponent har en tilstand som gir den data i henhold til hvor i applikasjonen brukeren er og hvilke handlinger som foretas.
 • Vedlikeholdt av Facebook, under MIT lisens.

Slik React blir brukt

Uten redux

 • Ved bruk av higher order components kan tilstand sendes fra rot-komponenten nedover i komponent-hierarkiet.
 • Rot-komponenten håndterer alt av state, og sender callbacks ned i komponentene, slik at det er mulig og legge til, fjerne og endre komponenter.

Higher order component
Higher order component

Med redux

 • Ved bruk av redux vil vi ikke være like avhengig av higher order components, da alle komponenter kan kobles til redux-state av appen, og kunne håndtere det å legge til, fjerne eller endre komponenter selv.
 • Håndtering av state skjer igjennom Actions og Reducers, som Redux arkitektur anbefaler.

Redux architecture
Redux architecture

 • Kodearkitektur

  Kodearkitektur for React og tilhørende teknologi

 • Redux

  Redux is used for handling state in React applications.